Jako ministr to nezvládl, jako poslanec dohání: Na vládu jde Vojtěchův návrh zákona

Bývalý ministr zdravotnictví a nyní poslanec Adam Vojtěch (za ANO) nezahálí. Na pondělní vládu putuje jeho poslanecký návrh zákona týkající se zlepšení nevyhovující personální situace v oblasti lékařské posudkové služby. Kabinet jej pravděpodobně na svém jednání schválí, neboť oslovená ministerstva dala návrhu zelenou. Resort zdravotnictví měl ale k poslaneckému návrhu exministra několik výhrad.

Na materiál poslance Vojtěcha jsme se podívali zevrubně. Podstatou návrhu je úprava v nástavbovém oboru, jehož absolvováním se právě získává způsobilost v oboru posudkové lékařství. „Dalším cílem návrhu zákona je vytvořit podmínky pro zlepšení personálního zajištění orgánů ochrany veřejného zdraví. Úprava také umožní započtení části již dříve absolvovaného vzdělávání v základním kmeni do vzdělávání do nástavbového oboru obdobně, jak již nyní lze odpovídající část vzdělávání započíst do specializačního vzdělávání“, píše se v předkládací zprávě. Návrh také řeší otázku započtení odborné praxe u neakreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, který se nestihl akreditovat k zajišťování specializačního vzdělávání pro povolání lékaře, zubaře a farmaceuta.

Všechny tři požádané resorty, tedy Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí a MPSV vyjádřili k návrhu exministra Vojtěcha kladné stanovisko. Lze tedy předpokládat, že ho vláda na svém pondělním zasedání schválí. Kabinet začíná jednat v pondělí od 14 hodin.

Sporné pasáže Vojtěchova poslaneckého návrhu

Resort zdravotnictví nicméně poukázal na některé sporné pasáže. Za problematické považuje především to, že by v případě přezkoumávání započtení praxe na neakreditovaném pracovišti by ministerstvo, ale také i vzdělávací rada lékařů či akreditační komise mohla požadovat podrobné informace o průběhu praxe včetně zdravotní dokumentace.

A právě zdravotní dokumentace je kámen úrazu. Ministerstvo má problém s rozšiřováním množiny osob, která je oprávněna nahlížet do složky citlivých dat pacienta bez jeho souhlasu, což je v rozporu se zákonem o zdravotních službách. Ten totiž upravuje možnosti nahlížení do zdravotních materiálů. Podle resortu zdravotnictví, tak návrh poslance Adama Vojtěcha nepřímo novelizuje i zákon o zdravotních službách, což je podle resortu v rozporu s řádnou legislativní praxí.

Ministerstvo rovněž varuje, že pro přístup do citlivých dat  nejsou v návrhu zákona stanoveny žádné podmínky, což by mohlo být zneužito. Mimo jiné tím, že by mohli nahlížet například osoby bez zdravotnického vzdělání. Ministerstvo také nechápe důvody pro rozšíření množin osob. Tyto připomínky by měly zapracovány. Nicméně i resort zdravotnictví dává návrhu zelenou.

Posudkoví lékaři pracují v České správě sociálního zabezpečení spadající pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Schvalují invalidní důchody a další sociální dávky.