Ingrid Brocková o mediácii: „Pomáha zachraňovať životy a zmenšovať utrpenie!“

Bratislava/New York  – „Mediácia a predchádzanie konfliktov zostávajú kľúčovými nástrojmi pre zachovanie mieru,“ potvrdila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Brocková počas 11. ministerského zasadnutia skupiny priateľov mediácie OSN v New Yorku v stredu, 2. februára 2022.

Skupina priateľov mediácie OSN podporuje využívanie mediácie pri mierovom riešení sporov, predchádzaní konfliktov a vytvára podporu pre budúci rozvoj mediácie. Slovensko je jej členom od roku 2016. Význam mediácie si uvedomujeme o to viac, že na východnej hranici nášho suseda Ukrajiny prebieha konflikt, ktorého eskalácia stále nie je zažehnaná.

I. Brocková zdôraznila úlohu zapojenia všetkých zložiek spoločnosti a osobitne vyzdvihla úlohu žien a mládeže počas mediácie: „Pre úspech mierového procesu je nevyhnutná aktívna účasť žien a mládeže v mediačnom úsilí vo všetkých jeho fázach. Tieto skupiny majú potenciál a inovatívny prístup, ktorý môže byť plne využitý iba ak budú rovnocennými a vítanými partnermi pri upevňovaní mieru.“

Štátna tajomníčka tiež poukázala na úzku prepojenosť preventívnej diplomacie s vytvorením fungujúceho inštitucionálneho rámca, spočívajúceho na efektívnom a dobre riadenom bezpečnostnom sektore.

Vyzdvihla význam digitálnych technológií, ktorých využívanie v mediácii počas pandémie umožnilo širšie zapojenie aktérov a tým zlepšilo možnosti pre dosiahnutie udržateľných výsledkov procesu.

„Predchádzanie násilných konfliktov je vždy menej nákladné a efektívnejšie ako odstraňovanie ich následkov. Slovensko bude preto podporovať rozvoj ľudských a finančných kapacít OSN za týmto účelom,“ uzavrela Ingrid Brocková.

Slovensko potvrdilo svoju dlhodobú angažovanosť v problematike budovania mieru svojím pôsobením v Komisii OSN pre budovanie mieru v rokoch 2020 a 2021. V roku 2021 zastávalo funkciu podpredsedu Komisie. Počas svojho členstva sa Slovensko aktívne zapájalo do činnosti Komisie v oblasti revízie architektúry pre budovanie mieru, a to najmä s dôrazom na vybrané prierezové témy ako zapojenie žien a mládeže, a osobitne na reformu a správu bezpečnostného sektora. Informoval o  tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk