Hrozí kolaps železničnej dopravy: Je nedostatok personálu. Ako motivovať deti k štúdiu tohto odboru?

Zdroj foto: reprofoto

V železničnej doprave Slovenska sa začína rysovať temná perspektíva. Nedostatok personálu v tratiach a vo vlakoch, vysoký priemerný vek zamestnancov a možnosť predčasného dôchodku sú len niektoré z problémov, ktoré ohrozujú budúcnosť tejto kľúčovej odvetvia dopravy. Kolaps železničnej siete by mohol mať vážne dôsledky pre slovenskú ekonomiku a mobility obyvateľstva. Na riešenie tohto krízového stavu je potrebná nielen politická odvaha, ale aj motivácia mladých ľudí, aby sa rozhodli pre štúdium a kariéru v železničnom odbore.

 

Slovenská železničná doprava čelí kritickému nedostatku personálu. Vlakové spoločnosti, vrátane Národného dopravcu, bojujú o udržanie dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov. Problémom je nielen nedostatok lokomotívnych mechanikov, strojvodcov, a dispečerov, ale aj technikov pre údržbu a opravy železničných ciest a zariadení.

Ďalším výzvam, ktoré železničný sektor čelí, je starnúca pracovná sila. Priemerný vek zamestnancov je vysoký, a mnoho z nich sa približuje možnosti odchodu do dôchodku. Tento trend vytvára tlak na odvetvie, aby rýchlo nájdené adekvátne náhrady za týchto skúsených pracovníkov.

Možnosť predčasného dôchodku je tiež faktorom, ktorý bráni udržaniu stabilného personálu v železničnom sektore. Niektorí zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami môžu odísť do dôchodku skôr, čo zhoršuje už tak krízovú situáciu.

Riešením tejto situácie by mala byť politická odvaha na zavedenie opatrení, ktoré by podporili železničný sektor a zabezpečili dostatok personálu. To môže zahŕňať zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie miezd a podporu pre študentov, ktorí by sa mohli venovať železničnému štúdiu.