Hospodářská komora ČR: Podnikatelské příležitosti, výhody členství a vize pro konkurenceschopnost

ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

Hospodářská komora České republiky je největším sdružením podnikatelů na našem území. Celkem sdružuje více než 16 tisíc členů ve 59 komorách a 123 oborových asociacích, sdílí na svých stránkách. Od svého založení v roce 1993 plní Hospodářská komora ČR roli zákonného zástupce podnikatelů v České republice. Jedná se o nezávislou organizaci s tradicí sahající až do roku 1850, která podnikatelům poskytuje nejen podporu, ale také příležitosti pro růst a rozvoj jejich podnikání.

Členství v Hospodářské komoře ČR přináší podnikatelům mnoho výhod. Patří sem slevy na školení, semináře a konference, tiskové monitorování a aktuality z podnikatelského světa, uvádí server HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY. Komora také poskytuje podporu při zprostředkování pracovníků ze zahraničí a umožňuje aktivní účast podnikatelů na tvorbě legislativy. Členové komory získávají unikátní informace, kontakty a účastní se akcí, které umožňují aktivní zapojení do podnikatelského prostředí. Díky sítím sektorových rad a expertů je k dispozici více než 900 profesních kvalifikací, které umožňují pracovníkům získat nebo rozšířit své dovednosti. Komora je také aktivní na mezinárodním poli, kde organizuje podnikatelské mise a navazuje obchodní kontakty s perspektivními zeměmi pro české firmy. Spolupracuje se zahraničními komorami a tím otevírá nové možnosti pro obchodní spolupráci.

Nejužší vedení Hospodářské komory je voleno jednou za čtyři roky tajným hlasováním na zasedání nejvyššího orgánu komory, sněmu. Letos se již konal 35. sněm, a ve středu si podnikatelé zvolili do čela kandidáta navrženého ICT Unií, Zdeňka Zajíčka, zveřejnil server ČT24. Bývalý místopředseda ODS se zřekl svých politických funkcí, aby se mohl plně věnovat této pozici. Prezidium doplňuje šest také volených viceprezidentů.

Prioritou prezidenta Hospodářské komory ČR je především energetika, silnice a dálnice, píše server Seznam Zprávy. Je pro něj zásadní zasadit se o udržení konkurenceschopné energetiky, která bude především soběstačná. Dále je potřeba reformovat školský systém, který již nestačí na současnou poptávku po školách. Třetím z hlavních témat je infrastruktura, jak dopravní, tak technologická, jak uvádí Zajíček. Bez těchto prvků by Česká republika nemohla být konkurenceschopná v mezinárodním prostředí.

Vláda ČR považuje Hospodářskou komoru za neocenitelného partnera, který zlepšuje podmínky podnikatelů v zemi a poskytuje vládě rady při vytváření hospodářské politiky, informuje server VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. „Příkladů úspěšné spolupráce s Hospodářskou komorou je mnoho: Vaši zástupci jsou aktivní v pracovních orgánech tripartity, spolupracují s resorty při snižování byrokratické zátěže podnikatelů.  A naše vláda vám naslouchá,“ sdělil premiér svůj názor. Díky jejich spolupráci se daří eliminovat neefektivní regulace a poskytovat výhody, které pomáhají podnikatelům a tím i českému hospodářství. Hospodářská komora ČR je tak podle něj velmi cenným zdrojem zpětné vazby.