Heger ponúka riešenie pre zvládnutie energetickej krízy

ZDROJ FOTO: FB Eduard Heger

Riešením pre samosprávy pri zvládnutí energetickej krízy a vysokých cien by mohlo byť spoločné verejné obstarávanie pri nákupe energií.

 

Na 33. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Zdôraznil zároveň, že riešenie problému vysokých cien energií musí byť z hľadiska jeho celoeurópskeho rozsahu prijaté rovnako na celoeurópskej úrovni. V prípade, že by k tomu však nedošlo, deklaroval pripravenosť prijať i radikálne riešenie na národnej úrovni. „Ak by došlo k uzavretiu jednotného európskeho energetického trhu, ak by jednotlivé krajiny k tomu pristupovali izolovane, viedlo by to k rozpadu Európskej únie,“ zdôraznil Heger. Preto očakáva návrhy riešení, s ktorými má prísť Európska komisia. Zdôrazňuje pritom, že globálne sa musí riešiť i problém nadmerných ziskov zo špekulatívnych obchodov s energiami. „Náš postoj v Bruseli je jasný, ak má prísť k zdaneniu týchto nadmerných ziskov, potom to musí byť distribuované v rámci Únie podľa spotreby v jednotlivých krajinách,“ deklaroval premiér. V prípade, že by sa na úrovni EÚ nenašlo riešenie, pristúpila by vláda k núdzovému kroku zabezpečiť dodávky prostredníctvom domácich zásob. „Bolo by to len v prípade potreby, no budeme na to legislatívne pripravení,“ povedal premiér.
 

Zdôraznil, že si uvedomuje vážnosť ekonomických dosahov v súvislosti so zvýšením cien energetických komodít i problémy s obstarávaním. Východisko vidí v spoločnom obstarávaní v koordinácii so štátom po vzore únijného obstarávania vakcín proti novému koronavírusu. „Takéto obstarávanie by viedlo k lepším cenám,“ upozornil Heger. Zároveň vyzval samosprávy, aby pomohli štátu spresniť, aký objem energií potrebujú nakúpiť. Od samospráv takisto žiada kvantifikovať dosah zvýšených cien energií na ich rozpočty. Snem ZMOS-u je posledným pred októbrovými komunálnymi voľbami. Témou rokovania bude vyhodnotenie plnenia priorít, programové konferencie venované otázkam sociálnych a zdravotníckych služieb, eurofondom, odpadovému hospodárstvu, životnému prostrediu a ekonomike. Zadefinujú sa aj programové priority pre nadchádzajúce obdobie. Vo štvrtok (8. 9.) o 11.30 h plánujú starostovia a primátori vystúpiť na protestnom zhromaždení pred Úradom vlády (ÚV) SR. Opätovne chcú na ňom poukázať na ad hoc rozhodnutia štátu, ktoré negatívne ovplyvňujú, ba dokonca ohrozujú existenciu samospráv.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk