Globální index rovnosti pohlaví: ČR klesla o 25 příček, Slovensko si o 4 přilepšilo

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)

Globální index rovnosti pohlaví  je měřítkem vytvořeným Světovým ekonomickým fórem (World Economic Forum), který slouží k hodnocení rozdílů mezi ženami a muži v různých oblastech ve společnosti. Index se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti nerovnosti mezi pohlavími: ekonomickou účast a příležitosti, přístup k vzdělání, politickou moc a zdraví a přežití. Jak si stojí ČR a Slovensko?

Globální index rovnosti pohlaví je dle serveru eurofound.eu sestaven na základě sběru a analýzy velkého množství dat z veřejných zdrojů a dotazníků. Hodnotí se různé ukazatele, jako například rozdíly v mezdách mezi pohlavími, podíl žen ve vysokoškolském vzdělání, zastoupení žen ve vládě, přístup k zdravotní péči a další faktory ovlivňující rovnost mezi ženami a muži.

Výsledkem indexu je hodnota mezi 0 a 1, kde 1 znamená úplnou rovnost mezi pohlavími a 0 znamená úplnou nerovnost. Globální index rovnosti pohlaví se pravidelně aktualizuje a poskytuje přehled o situaci v jednotlivých zemích a regionech ve světě. Tento index slouží jako nástroj pro měření pokroku a identifikaci oblastí, ve kterých je třeba zlepšení dosáhnout, aby byla dosažena větší rovnost mezi pohlavími.

Podle Světového ekonomického fóra (WEF) si Česko výrazně pohoršilo v globálním indexu rovnosti pohlaví. Oproti loňskému roku kleslo o 25 příček. Na předních příčkách se dlouhodobě umisťují severské země. Aktuálně se jedná o Island, Norsko a Finsko.

WEF každý rok zkoumá rozdíly v podmínkách pro muže a ženy ve čtyřech oblastech života. Globální index rovnosti pohlaví zkoumá oblasti vzdělávání, svět práce, politiku a péči o zdraví. Podle České tiskové kanceláře jsou aktuálně sledovány rozdíly v platech mezi pohlavími, míra zaměstnanosti, podíl žen a mužů ve vedoucích pozicích a v politickém zastoupení, stupeň vzdělání nebo očekávaná délka života ve zdraví.

ČTK dále konstatuje, že letos Česká republika klesla celkovém pořadí zejména kvůli horším výsledkům v oblasti rovného politického zastoupení, kde skončila na 108. místě, loni byla 67. Skóre ovlivňuje zastoupení žen v parlamentu nebo na ministerských pozicích. V ekonomické oblasti, kde jde o rozdíly v platech nebo o podíl pohlaví mezi vedoucími pracovníky, skončila ČR na 101. místě. Mezi evropskými zeměmi je Česko předposlední, horší výsledky měl pouze Kypr. Slovensko se letos nachází na 36. místě.