Generálna prokuratúra dôrazne odmieta tvrdenia poslanca Juraja Šeligu

Vyplýva to zo stanoviska GP, zaslal jej hovorca Dalibor Skladan. 

Prokuratúra zdôraznila, že jej úlohou nie je napĺňať predstavy a záujmy politikov, ale ochraňovať zákonnosť. GP sa nebráni polemike, no musí byť odborná a založená na znalosti faktov. Šeligove tvrdenia označila GP za zavádzajúce a manipulatívne. „Sústavné účelové verejné spochybňovanie činnosti prokuratúry a generálneho prokurátora SR, prameniace z nespokojnosti s rozhodnutiami v niektorých trestných veciach, vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť prokuratúry SR, čo v konečnom dôsledku zneisťuje verejnosť vo vzťahu k funkčnosti prokuratúry a zákonnosti jej rozhodovania,“ uviedol v reakcii Skladan. Ak Šeliga hovorí o normalizácii prokuratúry, kritizuje disciplinárny návrh na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, či snahu o cenzurovanie vyjadrení prokurátorov, Generálna prokuratúra SR mu odporúča dôkladne sa oboznámiť napríklad s právoplatným rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2022, ktorým bol špeciálny prokurátor uznaný vinným z disciplinárneho previnenia. 


Prokuratúra tiež pripomenula list generálneho prokurátora z 30. mája 2022 adresovaný predsedovi NR SR, ako aj príkaz generálneho prokurátora z 23. decembra 2022 o spôsobe informovania verejnosti o činnosti prokuratúry prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, webového sídla a sociálnych sietí. „Uvedené písomnosti totiž jasným, zrozumiteľným a nespochybniteľným spôsobom svedčia o účelovom prekrúcaní skutočnosti,“ dodal hovorca. Šeliga vo štvrtok informoval o návrhu, ktorým by sa malo v Ústave SR explicitne zakotviť postavenie Špecializovaného trestného súdu i Úradu špeciálnej prokuratúry. Označil to za poistku, ktorá má zabrániť tomu, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka znormalizoval prokuratúru. Kritizoval viaceré jeho rozhodnutia.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook