Funkční ochrana vnějších hranic EU, nepřijatelnost povinných kvót. Ministr jednal v Bruselu

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Ochrana vnějších hranic, přísnější hraniční procedura, efektivnější návratová politika a absolutní nepřijatelnost povinných relokačních kvót. Vít Rakušan na jednání ministrů vnitra znovu připomněl české požadavky na podobu společného evropského řešení nelegální migrace. Ministři jednali i o situaci na finsko-ruských hranicích nebo na Blízkém východě. 

Ochrana vnějších hranic, přísnější hraniční procedura, efektivnější návratová politika a absolutní nepřijatelnost povinných relokačních kvót. Vít Rakušan na jednání ministrů vnitra znovu připomněl české požadavky na podobu společného evropského řešení nelegální migrace. Ministři jednali i o situaci na finsko-ruských hranicích nebo na Blízkém východě. 

Ministr vnitra Vít Rakušan zastupoval Českou republiku na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu. Ministr mimo jiné informoval kolegy, že Česko vnímá zhoršující se situaci na většině evropských migračních tras ve srovnání s loňským rokem a podniká potřebná opatření. I z toho důvodu jednali minulé pondělí ministři vnitra zemí Visegrádské čtyřky, Německa a Rakouska o společném postupu, který by měl přinést snížení migračního tlaku.

Řešení migrační situace bylo hlavním tématem jednání. „Přísná a jasná hraniční procedura, přesně stanovené způsoby solidarity bez povinných kvót i přísnější návratová politika. To jsou pro nás klíčové parametry společného evropského řešení, které skutečně všichni potřebujeme, aby si Evropa dokázala s nelegální migrací účinně poradit,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že ministry na téma migrace i návratové politiky čekají další jednání.

V aktuálně projednávaném paktu o migraci je dle ministra vnitra nutné udržet nástroje pro rychlou a efektivní proceduru v rámci bezpečnostního screeningu, co nejsilnější podobu hraniční procedury a posílit nástroje proti snahám o instrumentalizaci migrace, tedy její zneužití jinými státy k politickým účelům. V této souvislosti Vít Rakušan plně podpořil aktuální kroky Finska, které na svých hranicích čelí právě takové instrumentalizaci migrace ze strany Ruska.

Zdroj: Tisková zpráva MV ČR