Finančné riaditeľstvo bude vyšetrovať trestné činy na finančnej správe

Bratislava – Kompetencia vyšetrovať trestné činy príslušníkov finančnej správy sa presunie na Finančné riaditeľstvo (FR) SR. Vyplýva to z novely zákona o finančnej správe, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

„Návrhom zákona dochádza k presunu kompetencie v oblasti vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov finančnej správy a zamestnancov finančného riaditeľstva z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) na Finančné riaditeľstvo SR,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.

Novelou sa tiež precizuje úprava príslušnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty, posilňujú sa kompetencie a oprávnenia KÚFS v boji proti nedovolenému obchodovaniu medzi členskými štátmi EÚ s omamnými a psychotropnými látkami a so zbraňami a ustanovuje sa oprávnenie príslušníka finančnej správy na snímanie identifikačných znakov, ako sú napríklad daktyloskopické odtlačky.

Na druhej strane je podľa MF potrebné novelizovať aj ustanovenia týkajúce sa služobného pomeru príslušníkov finančnej správy. Ide napríklad o zavedenie ďalšej možnosti vykonávať dočasnú štátnu službu, ďalej o výberové konanie a s tým súvisiace osobitné ustanovenie, ak sa do výberového konania prihlási okrem občana aj príslušník finančnej správy, o úpravu ustanovení týkajúcich sa zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy.

Zakotvuje sa aj možnosť výkonu štátnej služby na inej adrese, ako je miesto výkonu štátnej služby, zosúlaďuje sa vek dieťaťa so všeobecnou právnou úpravou (11 rokov) pri poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat a precizujú sa ustanovenia tak, aby reflektovali na súčasnú situáciu a zohľadňovali vyhlásenie karanténnych opatrení.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO), ktorým sa má zabezpečiť, aby prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré sa nepodarí vyčerpať v tomto roku, bolo možné čerpať aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch na účely Plánu obnovy a odolnosti SR.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2022, okrem ustanovení týkajúcich sa nových kompetencií FR SR v oblasti vyšetrovania a systematicky prepojených ustanovení, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. júna 2022.