Fáze spánku. Jak dlouhý by měl být hluboký spánek?

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)

Potřebná doba hlubokého spánku se může lišit u jednotlivých lidí. Závisí na věku, životním stylu, zdravotním stavu a dalších individuálních faktorech. Nicméně, existují doporučené časy spánku pro různé věkové skupiny, které zahrnují i dobu hlubokého spánku.

Doporučený počet hodin spánku se liší podle toho, v jaké životní fázi se zrovna nacházíme. Novorozencům do třech měsíců se doporučuje 14-17 hodin, batolatům 12-15 hodin, dětem pak mezi 9-13 hodinami v závislosti na věku. Většinou platí čím mladší dítě, tím větší potřeba spánku. Dospívající pak mají potřebu mezi 8-10 hodinami spánku a dospělí potřebují 7 až 9 hodin. Senioři pak kolem 7 až 8 hodin. Doporučení se ovšem mohou měnit v důsledku individuálních potřeb. Vždy je důležité poslouchat své tělo a zajistit si dostatek kvalitního spánku pro obnovení energie a správnou funkci organismu.

Během spánku se opakuje několik fází. Jak uvádí server Aktin.cz první fáze NREM představuje přechodný stav mezi bděním a spánkem. Je to lehký spánek, ve kterém se snižuje aktivita mozkových vln. Obvykle tvoří asi 5-10 % celkové délky spánku.

Fáze 2 je nejdelší fází spánkového cyklu. V této fázi se prohlubuje spánek, snižuje se svalová aktivita a klesá srdeční frekvence. Během této fáze se také objevují charakteristické mozkové vlny nazývané „spindles“ a „K-complexes“. Tato fáze tvoří přibližně 45-55 % celkové délky spánku.

Ve fázi tři dochází k hlubokému spánku, je to fáze, ve které se vyskytují pomalé mozkové vlny s vysokou amplitudou. Je to nejhlubší a nejobnovenější fáze spánku, během které se regeneruje tělo a obnovuje imunitní systém. Hluboký spánek tvoří přibližně 20-25 % celkové délky spánku.

Další fáze spánku je REM, ve kterém dochází k intenzivní mozkové aktivitě a zvýšenému pohybu očí (odtud název Rapid Eye Movement). V této fázi se také vyskytují sny. REM spánek je důležitý pro kognitivní funkce, učení, paměť a emocionální zpracování. První epizoda REM spánku obvykle trvá krátce, ale prodlužuje se s každým cyklem spánku. Přibližně 20-25 % celkové délky spánku je věnováno REM fázi.

Spánkový cyklus se opakuje několikrát během jedné noci, přičemž fáze NREM a REM se střídají. Celková délka spánkového cyklu je obvykle kolem 90-120 minut. Během noci se postupně prodlužuje délka REM fází a snižuje délka NREM fází. Tento cyklus představuje důležitý proces obnovy a regenerace pro tělo a mozek.

K čemu je důležitý hluboký spánek?

Výše jsme uvedli, že hluboký spánek má přibližně 20-25 % procent celkové doby spánku. To znamená, že pokud dospělý spí 8 hodin, přibližně 1,5 až 2 hodiny by měly být věnovány hlubokému spánku. Je však třeba poznamenat, že individuální potřeby a délka hlubokého spánku se mohou lišit u jednotlivých lidí.

Během hlubokého spánku (fáze NREM 3) dle serveru 4health.cz se v těle děje několik důležitých procesů, které přispívají k obnově a regeneraci těla. Zde je přehled některých důležitých procesů, které se v této fázi spánku vyskytují:

Fyzická obnova: Hluboký spánek je klíčový pro obnovu fyzického zdraví. Během této fáze se uvolňuje růstový hormon, který podporuje opravu tkání, regeneraci svalů a kostí. Také se podporuje regenerace buněk a tkání a dochází k opravám DNA.

Imunitní funkce: Hluboký spánek hraje důležitou roli v posílení imunitního systému. Během této fáze se zvyšuje produkce a aktivita imunitních buněk, které bojují proti infekcím a podporují zdraví.

Oprava mozku: Hluboký spánek je nezbytný pro obnovu a opravu mozku. Během této fáze se probíhá eliminace toxických látek a odpadních produktů, které se hromadí v mozku během bdělého stavu. Tento proces je spojený s čištěním mozku a podporou jeho optimálního fungování.

Konsolidace paměti: Hluboký spánek má také vliv na paměť a učení. Během této fáze dochází k posilování paměťových stop a konsolidaci informací, které byly získány během bdělého stavu. To je důležité pro uchování a zpracování informací v dlouhodobé paměti.

Regulace hormonů: Hluboký spánek ovlivňuje také regulaci hormonů v těle. Například dochází k vyrovnávání hladin hormonů, jako je kortizol (stresový hormon) a leptin (hormon regulující pocit sytosti), což je důležité pro udržení zdravého metabolismu a regulaci tělesné hmotnosti.

Tyto procesy během hlubokého spánku jsou klíčové pro obnovu těla a zajištění dobrého zdraví a fyzického výkonu. Nedostatek hlubokého spánku může mít negativní dopad na imunitní systém, paměť, náladu a celkovou pohodu. Je proto důležité zajistit si dostatek kvalitního spánku, aby se tělo mohlo plně regenerovat.