Expert na ekonomiku Štefan Kišš (PS): Celkové daňovo-odvodové zaťaženie nechceme zvyšovať

ZDROJ FOTO: FB Štefan Kišš
Štefan Kišš expert Progresívneho Slovenska na ekonomiku a verejné financie poskytol exkluzívne rozhovor pre redakciu VH. V rozhovore sa diskutovalo o rôznych aspektoch verejných financií, základných sociálnych istotách, podnikaní a inováciách, a daňovom mixe. Kišš vyjadril svoje názory a predstavy o týchto témach.

Uvádzate, že jedine zdravé verejné financie môžu garantovať skutočné sociálne istoty. Ako to chcete dosiahnuť? Ako chcete ozdraviť verejné financie? 

V prvom rade sa musíme dostať z pasce stredného príjmu, zameriavať sa na ekonomický rast pomocou mnohých opatrení, spomenutých neskôr. Na druhej strane je potrebná konsolidácia verejných financií, ktorú budeme v PS robiť postupne a sociálne a ekonomicky citlivo. Na toto slúžia výdavkové limity, ktoré postupne znižujú štrukturálny deficit a umožňujú v horizonte niekoľkých rokov, nie z roku na rok, ozdraviť verejné financie.

Chcete sa sústrediť na podnikavosť a inovatívnosť? Pokiaľ áno, tak ako? 

V PS sme predstavili sériu opatrení, ktorými toto chceme dosiahnuť ako napríklad zrýchlené odpisovanie, superodpočet na vedu a výskum alebo aj jednoduché mikropodnikanie. Zároveň zavedieme možnosť bezpečným spôsobom začať podnikať už od 16 rokov a nakoniec musíme obnoviť zákonník práce s dôrazom na možnosť flexibilnejšieho zamestnávania.

Chystáte sa zvýšiť daňové odvody? Alebo akým spôsobom chcete postupovať v rámci daňového misu? 

Celkové daňovo-odvodové zaťaženie nechceme zvyšovať. Naopak, chceme znížiť odvodové zaťaženie nízkopríjmových, ktoré je u nás vysoké. Zároveň je ale potrebné prehodnotiť aktuálny daňový mix. Ideálny ekonomický spôsob je znižovať daňové zaťaženie práce a, naopak, viac sa zamerať zdanenie majetku a negatívnych, väčšinou environmentálnych externality.

Zastávate skôr plošné opatrenia, alebo adresné opatrenia, ktoré by viedli k dlhodobej udržateľnosti? Pokiaľ adresné, tak aké? A čo pomoc slabším? 

Adresnosť je kľúčovým princípom nášho ekonomického programu. Po rokoch plošných opatrení, ktoré v časoch krízy rozdávali aj tým, ktorí to nepotrebovali a zaťali veľkú sekeru do rozpočtu, sa musíme sústrediť na adresné opatrenia. V NRSR sme napríklad podali návrh zákona na príspevok na bývanie, ktorý ochráni sociálne najslabších, ale aj verejné financie.