Európsky parlament schválil plány na posilnenie výroby čipov v EÚ na základe zistení z pandémie koronavírusu

Zdroj foto: TA3

Európsky a slovenský priemysel by sa mal zamyslieť nad zraniteľnosťou a zvýšiť svoju pozornosť v oblasti výroby čipov. Poslanci Európskeho parlamentu schválili plány na posilnenie výroby čipov v Európskej únii. Toto rozhodnutie je reakciou na jasné zistenia z pandémie koronavírusu, ktorá odhalila zraniteľnosť európskeho priemyslu, keď je závislý na dovoze čipov z Ázie. Aby sa predišlo budúcim problémom, Európska únia sa rozhodla posilniť svoju vlastnú výrobu čipov.

 

Pandémia koronavírusu viedla k výraznému nedostatku čipov, ktorý ovplyvnil mnoho odvetví a spôsobil vážne prekážky výrobného reťazca. Tento nedostatok jasne ukázal, aká zraniteľná je európska ekonomika v oblasti čipov, keď sa spolieha na dovoz z Ázie. S cieľom zabezpečiť strategickú nezávislosť a odolnosť, Európska únia plánuje podporovať výstavbu nových čipových tovární a posilňovať existujúce kapacity v rámci EÚ.

Európske a slovenské firmy by mali byť v strehu a zbystriť svoju pozornosť v tejto oblasti. Zvýšenie domácej výroby čipov by mohlo priniesť množstvo výhod, vrátane vytvárania pracovných miest, inovácií a zlepšenia bezpečnosti dodávok pre európsky priemysel. Zároveň by to zabezpečilo nielen lepšiu konkurencieschopnosť, ale aj ochranu pred budúcimi krízami a nedostatkami.

Plány na posilnenie výroby čipov v Európskej únii majú podporu a súčinnosť rôznych krajín a podnikov, ktoré sa zaviazali investovať do tejto oblasti. Tento krok je vnímaný ako dôležitý pre zabezpečenie strategického priemyselného odvetvia a podporu technologickej suverenity Európskej únie.