„EÚ musí vo svete vystupovať viac jednotne,“ odznelo z úst poslanca Kmeca. Európska únia stojí pred veľkou výzvou

Európska únia si musí zastať svoje miesto v novo sa formujúcom globálnom usporiadaní vzťahov. Poukázal na to pre TASR podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kmec z mimoparlamentného Hlasu-SD.

Spomenul to v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE). „EÚ musí vo svete vystupovať viac jednotne, aby bola rešpektovaná inými veľmocami. K tomuto by malo prispieť zjednodušenie a zefektívnenie rozhodovacieho procesu v oblasti zahraničnej a obrannej politiky a posilnenie obranných spôsobilostí EÚ v rámci koncepcie tzv. strategickej autonómie,“ uviedol pre TASR Kmec.

V súvislosti s odporúčaniami CoFoE zdôraznil, že bude závisieť od vôle politických lídrov, či sa odporúčania na vylepšenie fungovania EÚ zo strany občanov podarí pretaviť do praxe. „Záverečná správa Konferencie o budúcnosti Európy obsahuje 49 tematických návrhov, ktoré sú rozpracované do viac ako 320 opatrení v deviatich tematických okruhoch. Všetky návrhy sú založené na odporúčaniach občanov, ktorí sa stretli v rámci európskych občianskych panelov, národných občianskych panelov alebo prispeli svojimi nápadmi do viacjazyčnej digitálnej platformy,“ pripomenul.

Ide podľa neho o veľmi vzácny súbor nápadov, ktoré treba zohľadniť pri formovaní budúcej európskej legislatívy. „Občianske návrhy možno rozdeliť do dvoch častí. Tie, ktoré možno implementovať v rámci existujúcich zmlúv (napr. európska minimálna mzda, zdravotnícka únia, obranná únia atď.) a tie, ktoré si budú vyžadovať zmeny základných zmlúv (napr. väčšinové hlasovanie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky),“ doplnil. Zdôraznil, že otváranie základných zmlúv má zmysel iba vtedy, ak bude predbežná podpora voči takémuto kroku medzi členskými štátmi EÚ.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: FB