EÚ chce zabezpečiť rodovú rovnosť v predstavenstvách verejne kótovaných spoločností, hrozia aj sankcie

Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu, ktorú v utorok večer dosiahol Európsky parlament (EP) s francúzskym predsedníctvom v Rade EÚ smernicou o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riaditeľmi kótovaných spoločností, ktorú eurokomisia navrhla ešte v roku 2012.

Európsky parlament v správe pre médiá pripomenul, že dohoda na návrhu zákona o zvýšení zastúpenia žien v správnych radách spoločností sa zrodila po desaťročnom blokovaní zo strany členských krajín (Rada EÚ). Cieľom predbežnej dohody o návrhu novej legislatívy je zabezpečiť rodovú rovnosť v predstavenstvách verejne kótovaných spoločností v EÚ.

Komisia vo svojom stanovisku uviedla, že Európa má veľa vysokokvalifikovaných žien a hoci až 60 percent súčasných absolventov univerzít tvoria ženy, sú iba nedostatočne zastúpené na vysokých pozíciách, a to aj v správnych radách spoločností. Podľa údajov EK len tretinu členov nevýkonných správnych rád spoločností tvoria ženy a medzi členmi výkonných rád je to ešte menej.

Smernica známa aj pod označením Women on Boards má za cieľ zaviesť transparentné náborové postupy v spoločnostiach tak, aby najmenej 40 percent pozícií nevýkonných riaditeľov alebo 33 percent všetkých pozícií riaditeľov obsadili nedostatočne zastúpeným pohlavím.

Parlament presadil, aby spoločnosti v EÚ splnili tento cieľ do 30. júna 2026, kým Rada EÚ to požadovala do 31. decembra 2027. V prípadoch, keď sú kandidáti rovnako kvalifikovaní na pracovné miesto, prednosť by mal mať kandidát nedostatočne zastúpeného pohlavia.

Europoslanci trvali na tom, že zásluhy musia zostať kľúčovým kritériom výberových konaní, ktoré by mali byť transparentné. Spoločnosti kótované na burze budú musieť raz ročne poskytnúť príslušným orgánom informácie o rodovom zastúpení vo svojich predstavenstvách a v prípade, že ciele nebudú splnené, predstavia návrhy, ako ich plánujú dosiahnuť. Tieto informácie zverejnia na webovej stránke spoločností.

Dohoda medzi inštitúciami EÚ o vyššom zastúpení žien v správnych radách sa netýka malých a stredných podnikov s menej ako 250 zamestnancami. Tie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice.

Europarlament presadil, aby smernica obsahovala účinné, odrádzajúce a primerané sankcie pre spoločnosti, ktoré nebudú dodržiavať otvorené a transparentné postupy vymenovania členov správnych rád.

Utorňajšiu dohodu ešte musí schváliť europarlament hlasovaním v pléne a Rada EÚ na jednom z ministerských zasadnutí. Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty eurobloku budú musieť implementovať smernicu dva roky po jej prijatí.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: UNSPLASH