Emoce: Klíčové subjektivní prožitky ovlivňující naše tělo a mysl

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Emoce jsou komplexní subjektivní prožitky, které vznikají jako reakce na určité události, situace nebo myšlenky. Jsou základním prvkem lidského prožívání a zahrnují širokou škálu pocitů, jako jsou radost, smutek, strach, hněv, láska a mnoho dalších. Emoce zahrnují nejen subjektivní pocity, ale také fyziologické změny (např. změny srdečního tepu, dýchání, hladina hormonů) a způsoby chování, které mohou být spojeny s určitým emocionálním stavem.

Emoce jsou komplexní subjektivní prožitky, které vznikají jako reakce na určité události, situace nebo myšlenky. Jsou základním prvkem lidského prožívání a zahrnují širokou škálu pocitů, jako jsou radost, smutek, strach, hněv, láska a mnoho dalších. Emoce zahrnují nejen subjektivní pocity, ale také fyziologické změny (např. změny srdečního tepu, dýchání, hladina hormonů) a způsoby chování, které mohou být spojeny s určitým emocionálním stavem.

Emoce mají významný vliv na naše zdraví a celkový život. Ovlivňují nás v mnoha aspektech. Mohou mít přímý dopad na naše tělo. Například dlouhodobý stres a úzkost mohou zvyšovat riziko srdečních onemocnění, oslabovat imunitní systém a zhoršovat zažívací funkce. Emoce jsou také úzce spojeny s naším psychickým zdravím. Nepříjemné emoce, jako je dlouhotrvající deprese nebo úzkost, mohou vést k mentálním poruchám a snížení kvality života. Mají vliv také na naše chování. Například pocit hněvu může vést k impulzivním reakcím, zatímco úzkost zase k vyhýbavému chování. Výrazné postavení mají také v mezilidských vztazích. Ovlivňují způsob, jakým komunikujeme, a mohou mít vliv na vzájemnou interakci. Moc emocí se promítá také do rozhodování. Naše preference a postoje mohou být ovlivněny tím, jak se v daném okamžiku cítíme.

Přestože emoce mohou mít negativní vliv na zdraví, jsou také nezbytné pro náš celkový prožitek a adaptaci na různé situace. Klíčem k udržení zdraví je schopnost správně identifikovat a regulovat emoce, a to nejen v rámci jednotlivých událostí, ale i na dlouhodobém základě. Různé metody, jako je cvičení, meditace, psychoterapie a podpora sociálních vztahů, mohou pomoci pozitivně ovlivnit naše zdraví.

S průlomovým objevem, jak spolu mysl a tělo komunikují, přišla americká neurovědkyně a farmakoložka Candace Pert a popsala jej v knize Molekuly emocí. V principu jde o to, že buňky našeho těla, reagujíce na vnější i vnitřní podněty, vylučují tzv. komunikační molekuly, které zapadají do příslušných receptorů na povrchu jiných buněk, v nichž zapadnutí iniciuje nějakou aktivitu. „Jako hormony řídí orgánový vývoj, růst a koordinaci, jako cytokiny a interleukiny podněcují a koordinují imunitu, tak peptidy krom jiného vyvolávají a řídí naše emoce. Ty zase zpětně v negativním i pozitivním smyslu působí na vylučování a práci komunikačních molekul,“ parafrázuje úryvky z knihy server VZP.

O své tělo musíme pečovat,  nejen v době nemoci, ale hlavně jako prevence. Evokace smíchu si lze navodit krátkodobé pocity euforie. Nabýváním a prohlubováním vědomostí v sobě zase posilovat pocity dlouhodobého uspokojení, pocitu životního smyslu a sebeúcty. To vše dohromady je mnohem víc než pouhé nasazení vůle s cílem zbavit se nemoci.

Co způsobují v těle pozitivní emoce?

Pozitivní emoce, jako je radost, štěstí, nadšení nebo láskyplnost, mají významný vliv na naše tělo a fyziologii. Když zažíváme pozitivní emoce, spouští se v našem těle řada pozitivních reakcí a změn. Jednak se uvolňují endorfiny. Pozitivní emoce mohou stimulovat jejich uvolňování, což jsou přírodní opioidy, které způsobují pocit euforie a snižují vnímání bolesti. Pozitivní emoce také mohou zvýšit průtok krve a okysličení tkání, což může přispět k celkovému pocitu vitality a energie. Radost a štěstí mohou mít pozitivní vliv také na srdce. Uvolňují se hormony, jako je oxytocin, který podporuje sociální pouta, a endorfiny, které mohou mít pozitivní dopad na kardiovaskulární zdraví. Některé výzkumy naznačují, že pozitivní emoce mohou posílit imunitní systém a zlepšit schopnost těla bojovat proti infekcím. Lidé pozitivně naladěni také mají často lepší schopnost koncentrace, kreativity a jasného myšlení. Mohou působit také jako protiváha ke stresu. Pomáhají snižovat hladiny stresových hormonů, jako je kortizol, a tím podporují relaxaci a uvolnění. Dotýkají se také lepšího spánku a zvýšené sociální interakce.

Celkově lze říci, že pozitivní emoce podporují celkový stav pohody a zdraví tím, že aktivují různé fyziologické mechanismy, které přispívají k optimální funkci těla. Dochází k synergické interakci mezi naší psychikou a tělem, což může vést k celkově vyváženému stavu.

Negativní emoce a jejich vliv na tělo: Ovlivňují zdraví a pohodu?

Negativní emoce, jako jsou strach, smutek, hněv nebo úzkost, také mají výrazný dopad na naše tělo a fyziologii. Když zažíváme negativní emoce, mohou se v našem těle objevit různé reakce. Může dojít k aktivace stresového systému, což zahrnuje uvolňování hormonů jako kortizol a adrenalin. To může způsobit zvýšený srdeční tep, zrychlené dýchání a zvýšenou pozornost na potenciální hrozby. Hněv a úzkost mohou také oslabit imunitní systém a zvýšit náchylnost k infekcím a nemocem. Stres často vede i k napětí svalů, zhoršené kvalitě spánku, či ke zvýšenému riziku chronických onemocnění. Často se říká, že střeva jsou náš druhý mozek. Proto je jasné, že nepříjemné emoce se často podepisují i na ovlivňování trávení. Mohou způsobit zažívací potíže, jako jsou bolesti břicha, nevolnost nebo průjem. V neposlední řadě ovlivňují také psychický stav a mohou vést k depresi, úzkosti a dalším psychickým problémům. Samozřejmě nepříjemným způsobem ovlivňují také sociální interakce.

Celkově lze říci, že negativní emoce mohou způsobit různé fyziologické a psychické změny v těle, které mohou mít dlouhodobé důsledky pro zdraví. Je důležité umět tyto emoce rozpoznat, správně s nimi zacházet a vyvinout strategie na jejich řízení, což může pomoci minimalizovat negativní dopad na naše tělo a celkový stav pohody.