Ekonomická situace se konečně zlepšuje, Češi se dívají do budoucna s optimismem

Zdroj foto: pixabay.com (free for commercial use)

Po loňském výrazném nárůstu inflace a s ním spojeném zdražování hlásí české domácnosti mírné zlepšení. I přesto, že někteří jsou stále vůči budoucnosti skeptičtí, z průzkumu společností STEM a KPMG vyplývá, že až 38 % Čechů vidí naději na zlepšení.

 V loňském roce se česká ekonomika ocitla v poklesu a jedním z hlavních důvodů byl růst životních nákladů a s ním spojené zhoršení finanční situace domácností, které způsobilo pokles domácí spotřeby. Domácnosti tak omezily nákupy krátkodobé i dlouhodobé spotřeby.

Hlavní příčinou této situace byl nárůst poptávky, který přišel s oživením ekonomiky po pandemii a s tím související skokový nárůst cen. S tím, jak rostly ceny surovin a materiálů, se postupně zvyšovala také spotřebitelská inflace, která v loňském roce dosahovala dvojciferných čísel a byla tak pátou nejvyšší hodnotou v rámci EU.

Inflace se stala v roce 2022 jedním z nejvýznamnějších makroekonomických problémů ČR, neboť kromě zhoršení životní úrovně obyvatel také výrazně ohrožovala ekonomický růst, uvádí tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Na počátku letošního roku však nárůst cen zvolnil své tempo, za což můžeme mimo jiné vděčit především zastropování cen energií a snižování burzovních cen. Po hlubokém propadu v loňském roce se tak ekonomická situace domácností začíná pozvolna obracet k lepšímu. Svědčí o tom mimo jiné výsledek společného průzkumu společností STEM a KPMG.

Češi jsou podle průzkumu více optimističtější, co se týče výhledu do budoucna. I přesto však téměř polovina dotazovaných Čechů (41 %) počítá s tím, že se jejich situace za rok zhorší. Pětina pak věří ve zlepšení. Větším optimismem oplývají především mladí lidé, naopak starší generace věří ve zhoršení situace.

Co se týče finanční situace domácností, polovina obyvatel si myslí, že se jejich situace oproti loňskému roku zhoršila. 34 % dotazovaných pak tvrdí, že jejich situace zůstala stejná jako v loňském roce.

Lidé jsou však stále více skeptičtí, co se týče současného vývoje České republiky. Pouhých 17 % Čechů věří, že vývoj směřuje správným směrem. Úroveň skepse vůči směřování vývoje státu se tak dostala na nejvyšší úroveň za posledních deset let.

I přesto, že jsou lidé optimističtější, 29 % Čechů počítá s dalším zvyšováním cen a 17 % dokonce si myslí, že zdražení ještě zrychlí.

Jedním z hlavních faktorů, který má vliv na současný optimismus Čechů, je mimo jiné takřka plná zaměstnanost. Ta výrazně zlepšuje náladu a pomáhá vidět jakési příslovečné světlo na konci tunelu technické recese. Situace však není optimální a pesimistické jsou především nízkorozpočtové domácnosti.

Více než polovina Čechů není schopna tvořit úspory, nejhůře jsou na tom lidé, kteří sotva vycházejí s příjmem. Současná krize nejvíce zasahuje lidi ve středním a starším pracovně-aktivním věku, a především domácnosti s dětmi, kterým se výrazně zvýšily mandatorní výdaje. Jak lze však vidět podle Indexu finanční situace domácností, celková ekonomická situace pomalu narůstá a z loňských 98 se dostala na 100 bodů. Pro porovnání, dosažené maximum činí 122 bodů na začátku roku 2020 a minimum pak 79 bodů z roku 2010. Z toho vyplývá, že ač pozvolna, ekonomická situace českých domácností se opravdu začíná zlepšovat.