Eduard Heger o možnej spolupráci v oblasti jadrovej energie: „Slovensko vie Rwande pomôcť s využívaním jadrovej energie.“

WA 6 Brusel - Slovenský premiér Eduard Heger odpovedá na otázky novinárov poèas príchodu na druhý a závereèný deò summitu štátov EÚ – Africká únia v Bruseli v piatok 18. februára 2022. K¾úèovou témou je bezpeènos, mier a správa vecí verejných v afrických krajinách vzh¾adom na aktuálnu bezpeènostnú situáciu v regióne, ktorá vytvára podmienky pre terorizmus a nelegálnu migráciu. FOTO TASR/AP Slovakia's Prime Minister Eduard Heger speaks with the media as he arrives for an EU Africa summit in Brussels, Friday, Feb. 18, 2022. European Union leaders on Thursday lauded the bloc's vaccine cooperation with Africa in the fight against the coronavirus, but there was no sign they would move toward a temporary lifting of intellectual property rights protection for COVID-19 shots. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, Pool) *** Local Caption *** príchod druhý 2. deò dvojdòový samit

Rwanda by chcela viac využívať jadrovú energiu a Slovensko s ňou má bohaté skúsenosti. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal po bilaterálnom stretnutí s prezidentom Rwandy Paulom Kagamem, ktoré sa uskutočnilo pred začiatkom druhého dňa samitu krajín Európskej únie (EÚ) a Africkej únie.

„Rozprávali sme sa o možnej spolupráci v oblasti jadrovej energie a o tom, ako Rwande vieme pomôcť,“ povedal premiér, ktorý rwandskému prezidentovi tlmočil slovenskú skúsenosť s jadrovou energiou. Dodal, že s touto africkou krajinou by malo Slovensko nadviazať spoluprácu aj na poli vzájomných investícií.

Obaja lídri sa zaoberali aj postavením žien v politike. Rwanda je zaujímavá tým, že ženy tvoria 62 percent tamojšieho parlamentu a majú 52-percentné zastúpenie aj v tamojšej vláde. Heger sa zaujímal o to, ako sa krajne také veľké zastúpenie žien podarilo dosiahnuť. „Stojí to na dvoch princípoch. Po prvé na tom, že vzdelanie zabezpečujú aj pre ženy, čo je u nás samozrejmosť. Druhým kľúčom je povzbudzovanie žien do politických funkcií, čo sa odrazilo aj na zastúpení žien v politike,“ objasnil predseda vlády.

Prezident Kagame s premiérom Hegerom prediskutoval aj otázku hodnoty za peniaze. Vyjadril sa, že je dôležité, aby sa merali výsledky prínosu peňazí prichádzajúcich z Európy či z iných vyspelých krajín. „Na základe meraní by sa malo vyhodnocovať, či sa vynaložené peniaze míňajú, alebo nemíňajú účinkom,“ povedal Heger.

Premiér sa dnes stretne aj s predstaviteľmi Ghany, ktorá má nízku zaočkovanosť. Bilaterálne rokovanie sa má preto týkať možnosti ponúknutia vakcín.

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk