Ďuriš Nicholsonová povedie delegáciu poslancov EP do rómskych osád na Slovensku

Brusel/Bratislava – Slovenská eurposlankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová ako šéfka Výboru Európskeho parlamentu  pre zamestnanosť a sociálne veci povedie na budúci týždeň päťčlennú delegáciu poslancov tohto výboru na Slovensko, do rómskych osád.

Delegácia pricestuje v stredu  do Košíc a počas svojho trojdňového pobytu chce zhodnotiť realizáciu projektov zameraných na lepšie začlenenie znevýhodnených skupín na Slovensku. Europoslanci sa počas pracovnej cesty stretnú so zástupcami mimovládnych organizácií, s expertmi a predstaviteľmi verejnej správy. Naplánovanú majú tiež návštevu rómskych osád a košického sídliska Luník IX.

Nicholsonová, ktorá je členkou liberálnej frakcie Obnovme Európu (Renew Europe, RE), v tejto súvislosti spresnila, že primárnym cieľom delegácie je presvedčiť sa o realite rómskych osád na Slovensku, zhodnotiť sociálnu situáciu Rómov a ich prístup na trh práce, ale aj k vzdelávaniu a k bývaniu.

Europoslanci pochádzajúci z troch politických frakcií europarlamentu zároveň preskúmajú, na čo išli peniaze z európskych fondov, predovšetkým z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) určené na marginalizované rómske komunity.

„Je veľmi dôležité, aby poslanci EP získali prehľad o tom, ako sa v skutočnosti v členských štátoch míňajú peniaze na marginalizované rómske komunity a aký je progres v rómskych osadách po investíciách európskych zdrojov do projektov, ktoré sa tam realizovali,“ vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.

Podľa jej slov „papier znesie veľa“ a aj napriek tomu, že bolo prijatých veľa stratégií i koncepcií na európskej aj národnej úrovni, európski zákonodarcovia sa chcú na vlastné oči presvedčiť o realite a miere fungovania politiky – či už európskej alebo národnej.

Poslankyňa pripomenula, že v septembri 2020 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom žiada, aby mali Rómovia rovnaký prístup k vzdelávaniu, zdravotným službám a bývaniu ako väčšinové obyvateľstvo krajín, v ktorých žijú. EP sa rovnako zaviazal, že napĺňanie záväzkov v tejto oblasti, vrátane rozpočtu, bude monitorovať na úrovni EÚ.

V októbri 2020 Európska komisia vydala reformovaný strategický rámec EÚ pre Rómov, v ktorom sa stanovuje komplexný prístup prostredníctvom troch pilierov: rovnosti, inklúzie a participácie.