Důležitost prevence: Průzkum odhaluje nedostatečnou účast na prohlídkách

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Mnoho z nás si již pravděpodobně ani nevzpomene, kdy jsme naposledy byli na preventivní prohlídce u praktického či jiného specialisty. Nicméně nejste výjimkou. Podle průzkumu PAQ Research na včasné preventivní prohlídky nechodí ani polovina dospělých. Přitom jsou tak zásadní.

Mnoho z nás si již pravděpodobně ani nevzpomene, kdy jsme naposledy byli na preventivní prohlídce u praktického či jiného specialisty. Nicméně nejste výjimkou. Podle průzkumu PAQ Research na včasné preventivní prohlídky nechodí ani polovina dospělých. Přitom jsou tak zásadní.

Průzkum PAQ Research podle portálu iRozhlas.cz ukazuje, že 14 procent dospělých nepřišlo na jednu z preventivních prohlídek po dobu deseti let. Necelých 40 procent pak ke svému lékaři dochází méně často a nedodržuje předepsané intervaly. Důvodů pro tato čísla může být hned několik. Někteří jednoduše nevědí, že by se k praktickému lékaři měli chodit alespoň jednou za dva roky a ke specialistům pak jednou ročně.

„Povědomí o tom, co je obsahem prevence pro pacienta je minimální,“ říká lékař a zakladatel platformy Ministr zdraví Tomáš Šebek, který inicioval celý průzkum. Situace by se však mohla změnit. Pomohla by nejen větší dostupnost lékařů, ale také rozvržení, kdy k lékaři chodí nemocní a kdy zdraví lidé. Většina z dospělých by uvítala právě to, kdyby nemuseli čekat v čekárně mezi nemocnými. Dalším důvodem, proč lidé na prevenci nedbají může být také to, že jsou přehlceni termíny a deadliny nejen z pracovního, ale také z osobního života.

„Potřebují do procesu zatáhnout. A jestli je to  tak jednoduché, jako že mi přijde od praktika SMS, a praktik se mnou mluví a vysvětlí mi, co dělá, proč mi měří tlak – pak bude moje spolupráce na mnohem vyšší úrovni,“ vyjádřila se pro portál iRozhlas.cz místopředsedkyně Národní asociace pacientských organizací Edita Müllerová k možnosti, že by se s preventivní prohlídkou lékař připomněl skrze SMS zprávu.

Proč je důležitá prevence?

Prevence se zaměřuje na předcházení vzniku onemocnění a udržování dobrého zdraví. Pravidelné preventivní opatření, zdravý životní styl a pravidelná lékařská prohlídka, mohou pomoci minimalizovat riziko onemocnění a potřebu následné léčby.

Včasná prohlídka může také snížit zátěž na zdravotnický systém tím, že pomáhá předcházet vzniku vážných onemocnění a jejich komplikací. Pokud se více lidí zaměří na prevenci a své zdraví, může to vést ke snížení počtu pacientů, kteří potřebují naléhavou nebo intenzivní lékařskou péči. Vliv to má také na udržení dostupnosti léků pro ty, kteří je skutečně potřebují. Pokud se podaří minimalizovat počet lidí s vážnými onemocněními a komplikacemi, snižuje se poptávka po specifických léčivech. To může umožnit lékárnám lépe zvládat distribuci a dostupnost léků pro ty, kteří je nejvíce potřebují. Včasná lékařská prohlídka má pozitivní dopady i v rámci ekonomiky. Snížení počtu pacientů s vážnými onemocněními a komplikacemi může snížit náklady spojené s jejich léčbou a péčí. To může mít pozitivní vliv na zdravotní pojišťovny, pacienty a celkový zdravotnický systém.

Na koho se obrátit?

V rámci prevence je ideální navštěvovat několik různých typů lékařů, kteří mají různé specializace a mohou poskytnout komplexní péči o naše zdraví. Je důležité ale brát v potaz, že potřeba a frekvence návštěv jednotlivých lékařů se může lišit v závislosti na věku, pohlaví, osobních zdravotních podmínkách a rodinné anamnéze.

První na mušce v případě jakýchkoliv zdravotních obtíží je všeobecný praktický lékař. Je to první kontakt pro většinu lidí. Tento lékař je vhodný pro pravidelné preventivní prohlídky, očkování, diagnostiku a správu běžných onemocnění. Ženy by také neměly zapomínat na každoroční prohlídku u gynekologa. Tedy pravidelnou kontrolu prsou, cytologické vyšetření (PAP test), a další vyšetření související s reprodukčním zdravím. Zásadní jsou také pravidelné návštěvy zubního lékaře. Ty jsou důležité pro udržování zdraví zubů a dásní. Zapomínat bychom ale neměli ani na očního lékaře. Ten může provádět testy zraku, vyšetření očního pozadí a diagnostikovat a léčit oční onemocnění.

Nejen v létě bychom měli dbát na návštěvu dermatologa, který  je specializován na péči o kůži. Pravidelné návštěvy mohou pomoci při prevenci a včasné diagnostice kožních problémů, včetně kontroly mateřských znamének a vyšetření na přítomnost kožních nádorů. Nezanedbatelnou složkou preventivního systému je i internista, který je specializován na diagnózu a léčbu široké škály vnitřních onemocnění. Pravidelné prohlídky u internisty mohou pomoci při prevenci a identifikaci rizikových faktorů pro srdce, cévy, dýchací soustavu a další vnitřní orgány.