Důchody v ČR: Lednová valorizace zvýší průměrný starobní důchod o 360 korun měsíčně

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Důchody jsou pravidelné peněžní platby, které obvykle dostávají lidé po dosažení určitého věku a ukončení aktivního pracovního života s cílem poskytovat finanční zabezpečení jednotlivcům, kteří již nejsou schopni nebo nemají povinnost pracovat, a to v období, které se nazývá důchodovým věkem. V době neustálého zdražování, rostoucí inflace se ministerstvo rozhodlo zabránit mezi rozevíráním nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. V lednu by měla proběhnou řádná valorizace důchodů.

Důchody jsou pravidelné peněžní platby, které obvykle dostávají lidé po dosažení určitého věku a ukončení aktivního pracovního života s cílem poskytovat finanční zabezpečení jednotlivcům, kteří již nejsou schopni nebo nemají povinnost pracovat, a to v období, které se nazývá důchodovým věkem. V době neustálého zdražování, rostoucí inflace se ministerstvo rozhodlo zabránit mezi rozevíráním nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. V lednu by měla proběhnou řádná valorizace důchodů.

Na základě dat ČSÚ půjde měsíčně celkem o 360 korun. Průměrný starobní důchod tak v lednu dosáhne 20 694 korun. Mírně navíc meziročně vzroste reálná hodnota důchodu. Platí, že penze budou pravidelně valorizovány i nadále, upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které přichází s jistými změnami.

„V poslední době jsme představili řadu změn, které reformují důchodový systém tak, abychom zajistili důstojné a férové důchody nejen dnešních seniorů, ale i příštích generací. Každoroční navýšení penzí nicméně bude inflaci nadále kompenzovat. Důchody tedy neustále rostou a růst budou také v budoucnu. Do lednové valorizace se promítne nad rámec inflace také jedna třetina růstu reálných mezd, jak tomu bylo do konce roku 2017,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Lednová řádná valorizace bude znamenat výdaje státního rozpočtu ve výši 12,3 miliardy korun.

„Je také třeba připomenout, že důchody už letos kromě lednové řádné valorizace jednou vzrostly i mimořádně. V červnu průměrný důchodce dostal o 750 korun více a průměrný důchod poprvé překročil 20 tisíc korun. Zároveň platí, že většina příjemců nyní pobírá penzi ve výši zhruba mezi 18 a 26 tisíci. Takových důchodců je 70 %. Není tedy pravda, co slyšíme od opozice, že důchodce okrádáme. Za naší vlády důchody narostly průměrně o 5 240 Kč,“ připomněl ministr Jurečka. „Úpravy v systému mimořádných valorizací jsme museli udělat hlavně proto, aby se nerozevíraly nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory. K tomu v dosavadním nastavení mimořádných valorizací docházelo,“ dodal.

Standardní věk pro odchod do důchodu v České republice se postupně zvyšuje. Věk se mění podle roku narození, a to v souladu se zákonnými změnami. Existují různé druhy důchodů, včetně státního důchodu, který je základní formou důchodového zabezpečení. Dalšími druhy důchodů mohou být invalidní důchody, vdovské nebo vdovecké důchody, sirotčí důchody a další. Každý druh důchodu má svá specifika a kritéria pro získání. Výše důchodu pak závisí na několika faktorech, včetně délky pracovní kariéry, průměrného příjmu za odpracovaná léta a dalších individuálních okolnostech.

A co osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)? Ty mají vlastní důchodový systém, který se liší od systému pro zaměstnance. OSVČ platí povinné sociální a zdravotní pojištění, které může ovlivnit výši jejich důchodu. V některých případech je možné odejít do důchodu před dosažením standardního důchodového věku, pokud jsou splněny určité podmínky. To však může ovlivnit výši důchodu.