Dobrá správa! Slovenský minister dopravy stojí za štátnym dopravcom!

Podpora ministerstva dopravy v sektore železničnej nákladnej dopravy je naozaj veľmi dôležitá predovšetkým v týchto neľahkých časoch. Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR tak urobil v jednom zo svojich pravidelných rozhovorov.  

 

Doležal uviedol, že Ozdravný plán spoločnosti, ktoré aplikuje nové vedenie ZSS CARGO pod vedením predsedu predstavenstva Romana Gona má jeho podporu. Vedenie štátneho nákladného prepravcu vykonalo v priebehu posledných mesiacov veľmi dôležité kroky, ktorých účelom bola revitalizácia spoločnosti. Spomínané kroky sa ukázali ako pozitívnym riešením, kedy spoločnosť uviedla, že sa po niekoľkých rokoch ocitla v čiernych číslach.  

Roman Gono, ako skvelý manažér ZSSK CARGO v minulom roku úspešne riešil náročnú efektivizáciu spoločnosti, kedy CARGO presunulo niektoré z svojich činností pod hlavičku dcérskej spoločnosti. Je potrebné podotknúť, že sa jednalo o veľmi náročný proces.  

Východoslovenské prekladiska vlastnia špecializovanú technológiu rotačných výklopníkov, vďaka ktorým je proces vykládky a prekládky omnoho rýchlejší a lacnejší. V neposlednom rade môžeme hovoriť aj o ekologických faktoroch.  

Minister dopravy nezabudol spomenúť ani ďalšie plány spoločnosti, ktoré budú súčasťou tzv. Ozdravného plánu, ako je prípadné presunitie samostatnej dcérskej spoločnosti Depo Services a vyčlenenie opravovní do samostatnej prevádzky, čo je efektivizačný krok, ktorý podstúpili aj západné spoločnosti.  

 

Realizácia tohto kroky by mala priniesť veľké množstvo benefitov, medzi ktoré patrí aj lepšie riadenie prevádzky, či ekonomických ukazovateľov, alebo rozšírenie ponúkaných služieb externým klientom.  

zdroj: Anton Hruška