Dôchodkové sporenie, plyn, elektrina! Vláda všetko mení!

Výrobcovia elektriny z vodných a jadrových elektrární by mali dodať stanovené množstvo elektriny za zvýhodnenú cenu pre obyvateľov bez ohľadu na to, či bude podpísaná zmluva so Slovak Power Holding, ktorý zastrešuje aj Slovenské elektrárne.

 

 

Vyplýva to z návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike, o ktorom má v stredu rokovať vláda. Podobne má kabinet rozhodnúť aj o VHZ pre dodávky plynu, ktorý však zatiaľ nebol zverejnený. Ministerstvo hospodárstva predkladá vláde aj návrh novely zákona o energetike. Dodávatelia zemného plynu a užívatelia distribučnej siete budú podľa neho musieť vždy k začiatku novembra uskladniť v zásobníkoch množstvo plynu, ktoré zodpovedá ich trhovému podielu z 25 % priemernej ročnej spotreby na danom území.

 

 

Zmena vychádza z nariadenia EÚ, ktoré má zabezpečiť, aby boli zásobníky plynu v Európskej únii pred zimou naplnené na 80 %. Štruktúra odplát dôchodkových správcovských spoločností (DSS) na Slovensku by sa mala zmeniť. Cieľom je dosiahnuť pozitívny efekt na hodnotu dôchodkových úspor sporiteľov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, o ktorom má tiež rozhodnúť vláda. Kabinet má prerokovať aj návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. Ministerstvo dopravy v ňom navrhuje zavedenie podmienky skúšobnej prevádzky pre tieto vozidlá.

 

 

Zahŕňa tiež úpravy kompetencií národného koordinátora inteligentnej mobility a rozšírenie kompetencií orgánu typového schvaľovania v oblasti vydávania povolenia na skúšobnú prevádzku. Zároveň by mal ustanoviť podmienky povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe sa od 1. januára 2023 zvýšia o sedem a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 percent. Pedagogickí a odborní zamestnanci budú mať od januára platy vyššie o desať a od septembra 2023 a o ďalších 12 percent. Vyplýva to z nariadení vlády, ktoré má kabinet schváliť na stredajšom rokovaní a ktoré vyplývajú z dohodnutých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk