Dochádza k veľkým zmenám! Kto bude platiť menej za elektrinu a plyn?

Ešte pred pár mesiacmi vládna zostava ohlásila podmienky toho, ako sa ľudia dostanú k lacnejšej elektrine a plynu na budúci rok.

 

 

Pod tlakom mnohých domácností, ktoré majú spotrebu oveľa vyššiu a platili by tak niekoľkonásobne vyššie účty, menia stratégiu. Po novom budú mať garantovanú zastropovanú sumu za elektrinu tí, ktorí ušetria aspoň 15 % spotreby. Ako to bude v praxi fungovať? Pôvodný návrh ministerstva hospodárstva znel tak, že k elektrine za podobné peniaze ako tento rok sa dostanú ľudia s  ročnou spotrebou do 4 MWh. V praxi by to znamenalo, že s cenami by sa nemusela trápiť priemerná domácnosť, ktorá elektrinou nekúri.
 Tí, ktorí si však cez elektrárne zabezpečujú aj teplo, by mali problém. Cena elektriny je totiž na trhoch taká vysoká, že účty za ňu by mohli zruinovať nejedného človeka. Vláda tak mení stratégiu a ministerstvo hospodárstva, ktoré opúšťa Richard Sulík, oznámilo, že lacnejšiu elektrinu dostanú v plnom objeme domácnosti, ktoré ušetria v budúcom roku aspoň 15 % zo svojej vlastnej spotreby v roku 2020. Jedna MWh bude pre týchto ľudí stáť 61 €. Štátny tajomník Karol Galek povedal, že domácnosti, ktoré oproti predchádzajúcim rokom nič na spotrebe neušetria, dostanú lacnejšiu elektrinu len do objemu 85 % spotreby a zvyšnú spotrebu už budú platiť za trhové ceny. Lacnejšiu silovú elektrinu, ktorá tvorí necelú polovicu z  koncovej ceny elektriny, zabezpečia Slovenské elektrárne. V budúcom a ďalšom roku by mal slovenský dominantný výrobca elektriny zabezpečiť pre domácnosti ročne viac ako 6 terawatthodín elektriny za cenu 61 eur za megawatthodinu.Rovnako sa upravia aj podmienky pri plyne. Pre ten je dôležitý zásobník v Dolných Bojanoviciach. Štátom Európskej únie sa pritom podarilo naplniť zásobníky na 80 % oveľa skôr, ako predpokladali, a tak sa šanca na plynovú krízu cez zimu znižuje. Napriek tomu má o približne 34 % zdražiť táto komodita pre domácnosti, ktoré sa zaviažu na štyri roky svojim dodávateľom. Ak uzatvoríte zmluvu na jeden rok, tak plyn narastie približne o 59 %.  Súčasné ceny na trhoch pritom hovoria, že bez zastropovania by výsledné účty boli niekoľkonásobne vyššie. V prípade plynu počíta ministerstvo hospodárstva s  tým, že Slovensko má k  dispozícii uskladnený historicky lacný plyn. Ten by sa zriedil so súčasným drahým plynom. „Každý jeden dodávateľ by tak vedel v budúcom roku domácnostiam poskytnúť plyn o niečo drahší, ale nie taký drahý, aký je v súčasnosti na trhoch. Tento návrh bol prediskutovaný s účastníkmi trhu a našli sme zhodu,“ konštatoval Galek. 
Ministerstvo tvrdí, že pripravilo aj schému štátnej pomoci pre fi rmy najviac zasiahnuté vysokými cenami energií. Podnikatelia by si v prípade schválenia návrhu a zaistenia finančného krytia mohli požiadať o vykompenzovanie vysokých cien elektriny aj plynu. Výška kompenzácií bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii. Podľa Galeka návrh uvažuje o krytí zo štátneho rozpočtu, ale aj o využití nevyčerpaných eurofondov. Galek očakáva, že v krízovej situácii, v ktorej sa nachádzame, bude tento návrh v Bruseli prijatý s pochopením. „Pracujeme aj na riešeniach pre slovenský priemysel, aby nikto z  podnikateľov nemusel platiť 1  000 eur za megawatthodinu,“ dodal Galek. Niektoré štáty, ako napríklad Nemecko, už takúto schému zaviedli. Nárok na kompenzáciu budú mať podľa Galeka fi rmy v prevádzkovej strate.ZDROJ: Čas.sk

ZDROJ FOTO: Teraz.sk