Do předčasného důchodu zamířil rekordní počet osob. Muži si na důchodu přilepšili více

ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)
Data ČSÚ naznačují, že i přes to, že se meziročně snížil počet příjemců starobního o 11 tisíc na 2,37 milionu osob, ze 104 tisíc nově přiznaných starobních důchodů jich 45 tisíc bylo přiznáno lidem odcházejícím do předčasného důchodu.

Data ČSÚ naznačují, že i přes to, že se meziročně snížil počet příjemců starobního o 11 tisíc na 2,37 milionu osob, ze 104 tisíc nově přiznaných starobních důchodů jich 45 tisíc bylo přiznáno lidem odcházejícím do předčasného důchodu.

„Celkový počet příjemců důchodů v Česku se v roce 2022 meziročně snížil o 13 tisíc osob na 2,84 milionu osob, což představovalo 26 % populace. Mezi těmito důchodci bylo 1,18 milionu mužů (22 % ze všech mužů) a 1,67 milionu žen (30 % ze všech žen),“ uvádí tisková zpráva ČSÚ s tím, že většina důchodců pobírala invalidní důchod, pak následoval vdovský a sirotčí.

Počet starobních důchodců meziročně klesl o 10,6 tisíce. Zatímco u žen poklesl počet příjemkyň o téměř 11 tisíc na 1,42 milionu, u mužů zůstal počet starobních důchodců na úrovni 952 tisíc.

Průměrná výše starobního důchodu během roku 2022 vzrostla o 17,1 % na 18 098 Kč. Muži si opět přilepšili o něco více a jejich průměrný starobní důchod v prosinci 2022 dosáhl 19 807 Kč, tedy o 3 298 Kč více než v případě žen.

Rok 2022 přinesl zvýšený zájem o předčasné starobní důchody, které pobíralo 29 % ze všech příjemců plného starobního důchodu, zatímco v roce 2010 představovali příjemci předčasných důchodů 19 %. V roce 2022 bylo nově přiznáno 44,6 tisíce starobních důchodů před dosažením důchodového věku, což bylo téměř o 20 tisíc více než v předchozím roce. Důvodem nárůstu bylo, že v roce 2022 došlo dvakrát k mimořádné valorizaci důchodů.

Ze všech nově přiznaných plných starobních důchodů v roce 2022 jich bylo přiznáno předčasně 43 %. „Průměrná výše nově přiznaného předčasného starobního důchodu v roce 2022 dosáhla 18 221 Kč, byla tedy o 2 220 Kč nižší, než při dosažení řádného důchodového věku,“ sdělila Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Průměrná výše starobního důchodu v prosinci 2022 činila 18 098 Kč, tedy meziročně o 2 645Kč více.