Denisa Saková exkluzívne pre redakciu Vysoká hra: O migračných riešeniach Slovenska

Zdroj foto: FB Denisa Saková

V kontexte aktuálnej migračnej problematiky sme sa rozhodli spraviť rozhovor so známou političkou zo strany Hlas Denisou Sakovou, ktorá ponúka svoj pohľad na riešenie tejto výzvy. Denisa Saková, politička, poslankyňa NRSR za stranu Hlas SD, bývalá štátna tajomníčka na ministerstve vnútra SR, zdôrazňuje potrebu väčšej kontroly na hraniciach a opatrení zameraných na ochranu slovenskej republiky. Zhrnula to do 4 bodov.

 

Za prvé: Podľa Sakovej sa nemá dávať doklad o zotrvaní, má sa prezistovať, má sa konať a má sa zaistiť na osobnej slobode, každý jeden cudzinec, ktorý príde na naše územie a nemá doklad totožnosti, tak by ho polícia mala zaistiť, mala by ho obmedziť na osobnej slobode. Je to podľa zákona o pobyte cudzincov absolútne legálne. Za tú dobu kedy by bol zaistený v útvaroch policajného zaistenia, tak by sa zisťovala jeho totožnosť.

Za druhé: „Sú kompenzačné opatrenia, ktoré nie sú v rozpore so smernicami EÚ a sú náhradou toho, aby sa drasticky zatvorili hranice. A kompenzačné opatrenia hovoria o tom, že v blízkosti hraničných priechodov, môžu byť policajné hliadky, tak ako to mali dlhé mesiace rakúšania. Tieto hliadky by mohli systematicky kontrolovať podozrivé vozidlá a zabezpečiť väčšiu bezpečnosť hraníc.“

Saková zdôrazňuje dôležitosť analýzy rizík na zelenej hranici, ktorá by identifikovala body, ktoré sú najviac ohrozené nelegálnou migráciou. Tieto body by mali byť cieľom pre opatrenia a zvýšenú pozornosť. Ide o chodníky, kanály a komunity, ktoré sú často využívané migranti a prevádzači.

Za tretie: Saková uviedla, už sú to opatrenia, ktoré sú viac líniové. !Mali by sa kontrolovať podozrivé vozidlá na základe informácií od jednotky, ktorá na starosti, jednotka boja proti nelegálnej migrácii.“

Za štvrté. „Okrem opatrení na hraniciach Saková poukazuje na dôležitosť využitia readmisných návratových dohôd. Malo by sa rokovať s maďarskom, s krajinami ktoré sú mimo schengenského priestoru a mali by umožňovať návrat cudzincov do krajiny, odkiaľ prišli, alebo do krajiny tranzitu! dodala Saková.

Saková pripomína, že aj keď je vojna v krajine, existujú postupy na návrat utečencov. Slovensko už zažilo návrat utečencov do krajiny, kde nebezpečie vojny nebolo prítomné, a tieto postupy by mohli byť využité aj v súčasnej situácii. V rámci utečencov sú to maročania, paksistánci, bangladéžania, tak jedine na Slovensku je 95% sírčanov.

Celkovo Denisa Saková apeluje na potrebu dôkladných kontrol na hraniciach, analýzu rizík a efektívne readmisné dohody. Jej názory prispievajú k diskusii o migračnej problematike a k hľadaniu riešení na ochranu bezpečnosti slovenskej krajiny.