Ďalší milión eur na podporu programu cezhraničnej spolupráce

ZDROJ FOTO: FB Veronika Remišová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ vyhlásilo výzvu v celkovej výške milión eur.

 

 

Otvorená je do konca februára. Informovala o tom vicepremiérka a dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí). „Rozvoj turizmu má v slovensko-českom pohraničí obrovský potenciál, ktorý by sme mali naplno využiť,“ uviedla Remišová. O podporu sa môžu uchádzať napríklad projekty na budovanie bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu či navádzacích systémov pre lepšiu prístupnosť k prírodným a kultúrnym pamiatkam. Taktiež sa zafinancujú projekty na revitalizáciu oddychových zón, budovanie stojanov pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá a prístrešky, či propagáciu turistických aktivít prostredníctvom mobilných technológií.

 

 

Do danej výzvy sa môžu prihlásiť aj projekty na podporu cestovného ruchu prostredníctvom turistických kariet, rodinných pasov i organizácie aktivít propagujúcich spoločné územie, spresnilo MIRRI. Výzva je určená na slovenskej strane pre prijímateľov v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji, a u českých susedov pre prijímateľov Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezského kraja. Z programu Interreg SK-CZ v dobiehajúcom programovom období podporili 166 projektov, medzi nimi bolo napríklad vybudovanie a modernizácia 189 kilometrov nových a obnovených cyklociest. Ministerstvo investícií dodalo, že pripravuje ďalšie výzvy z nového eurofondového obdobia.

 

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook