Ďakujeme aj za našu dnešnú slobodu a naša vlasť vám to nikdy nezabudne! Dojímavé slová prezidentky k 78. výročiu SNP

Ctení účastníci Slovenského národného povstania, vážené slávnostné zhromaždenie, roky, ktoré uplynuli od Slovenského národného povstania, nič neubrali na statočnosti a odvahe, vás vážení účastníci SNP, s ktorou ste sa postavili na ozbrojený odpor proti nacistickým okupantom a domácim fašistom.

 

 

 

Máte môj hlboký obdiv a úctu. Vám ďakujeme aj za našu dnešnú slobodu a naša vlasť vám to nikdy nezabudne. Ste inšpiráciou pre nás všetkých, pretože, ako potvrdzujú udalosti v našom susedstve, aj dnes, v 21. storočí, sa môžu národy ocitnúť v situácii, kedy musia čeliť agresii a bojovať za svoju slobodu. Keď obyčajní ľudia, ktorí chodili do práce, študovali, starali sa o svoje rodiny, musia v sebe objavovať nový rozmer hrdinstva. Na Slovenskom národnom povstaní je mimoriadny práve tento ľudský základ – chrabrosť a hrdinstvo ľudí, ktorí sa aktívne zúčastnili na bojoch, ale aj tých, ktorí pomáhali, ktorí poskytovali potravinovú pomoc, prinášali informácie alebo skrývali partizánov a židov. Bojovníkov popri nepriateľských zbraniach ohrozoval hlad, zima a choroby. Slovenské národné povstanie vyvolalo krutú pomstu nacistov najmä na civilnom obyvateľstve. Okolo 5000 obetí, vypálených bolo vyše 102 obcí. Povstanie bolo potlačené a jeho aktéri museli pred jednotkami Wehrmachtu utekať do hôr alebo do oslobodených častí Európy. Podobne ako v prípade útoku na Heydricha a iných ozbrojených prejavov odporu počas druhej svetovej vojny, aj v spojitosti s SNP sa občas objavujú otázniky, či takéto akcie mali zmysel.

 

 

 

Odpoveďou je jednoznačné áno. K tomuto záveru nás napokon priviedla aj otázka, či bolo možné konať inak. Či existovala a či existuje aj iná možnosť, než vzdor proti tyranii a jej predstaviteľom. Už samotný fakt, že sa povstalcom podarilo udržať rozsiahle územie približne tridsiatich okresov dva mesiace, vyvoláva obdiv. Čo je však najdôležitejšie, Slovenské národné povstanie zaradilo Slovensko medzi víťazné krajiny druhej svetovej vojny. Povstaleckú armádu uznali ako súčasť spojeneckých síl Sovieti, Američania aj Briti. Išlo o jedno z najväčších ozbrojených vystúpení v Európe a významne prispelo k porážke Hitlera. Jasným a čitateľným odkazom Slovenského národného povstania je potom skutočnosť, že pre väčšinu Slovákov bol neprijateľný život v režime, ktorý stál na nadradenosti jedných nad druhými a na popieraní ľudských práv. Dnes, rovnako ako pred desaťročiami, je hrozbou snaha podmaňovať si druhých hrubou silou. Hrozbou sú autoritatívne režimy, ktoré majú ambíciu znovu a znovu sa vracať, hoci v nových, reinkarnovaných podobách. Imunitu súčasnej spoločnosti voči radikálnym a extrémistickým ideológiám pritom významne znižuje zlyhávanie nás, demokratických volených zástupcov.

 

 

Sklamanie pretvára voličov na apatických nevoličov alebo stúpencov antisystému. Preto, ak chceme ochrániť odkaz SNP, musí nám záležať na kvalitnom a zodpovednom výkone politiky. Imunitu našej dnešnej spoločnosti oslabuje aj to, keď sa nám niektorí snažia vnútiť, že sú jedinými nositeľmi odkazu SNP, podávajúc si pri tom ruku s novodobými fašistami. Dávajú tak slovám iný obsah a rozdeľujú spoločnosť. Pričom rozdelená spoločnosť je oslabenou spoločnosťou. Vážené dámy, vážení páni! Výročie SNP je príležitosťou nielen si uctiť jeho priamych účastníkov a venovať spomienku jeho obetiam. Je to príležitosť zobrať si k srdcu posolstvo tejto veľkej dejinnej udalosti: aký ťažký je zápas za znovunadobudnutie stratenej slobody. Je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme ho už nemuseli podstúpiť.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk