Péče o těhotné: ČR se řadí mezi nejlepší země světa v novorozenecké či mateřské úmrtnosti

Zdroj foto: pixabay.com (free for commercial use)

Péče o těhotné ženy je klíčovým prvkem prenatální péče, který se zaměřuje na zdraví matky a plodu během těhotenství. Tato péče zahrnuje komplexní lékařské vyšetření, pravidelné kontroly, screenovací testy a vyšetření, či přípravu na porod. Data ministerstva zdravotnictví také potvrzují vysokou kvalitu a dostupnost péče o těhotné ženy v ČR, která se řadí mezi nejlepší země světa v oblasti mateřské a novorozenecké úmrtnosti.

O nastávající maminky lze pečovat už v rámci předporodní péče. Dle serveru perinatologie.eu během prvních návštěv je proveden komplexní lékařský a gynekologický průzkum, který zahrnuje odběr anamnézy, vyšetření a určení termínu porodu. Během těhotenství jsou stanoveny pravidelné návštěvy u lékaře, aby se sledoval vývoj těhotenství a zdraví matky. Provádí se fyzické vyšetření, měření krevního tlaku, kontrola hmotnosti, poslech srdečního tepu plodu a monitorování růstu bříška. Je nutné dbát také na zdravou stravu, dostatečný příjem živin a vitamínů, omezení konzumace nezdravých potravin a pití alkoholu. Také se jim doporučuje vést aktivní životní styl, vyhýbat se škodlivým látkám a zajistit si dostatek odpočinku.

Během těhotenství se nabízí různé screenovací testy a vyšetření, které mají za cíl identifikovat případná rizika pro matku a plod. To může zahrnovat ultrazvukové vyšetření, screening na genetické poruchy, testy na cukrovku a další specializované testy podle potřeby. Součástí péče o těhotné je také příprava na porod. To může zahrnovat informační kurzy a poradenské seance, které poskytují informace o různých aspektech porodu, jako je fyziologie porodu, techniky dýchání, bolestivost a možnosti zvládání bolesti, a také rozhovory o porodních plánech a preferencích matky.

Vysoká kvalita péče o těhotné v ČR

Dle ministerstva zdravotnictví nová data za období 2020 až 2022 potvrzují vysokou úroveň dostupnosti a kvality této péče, kterou nenarušila ani epidemie COVID-19. V nejvýznamnějších parametrech jako je např. novorozenecká nebo mateřská úmrtnost se ČR svými výsledky řadí mezi nejlepší země světa.

Péči o těhotné a rodičky v ČR garantuje velmi hustá síť pracovišť, která vytváří žádoucí trojstupňový systém péče pokrývající všechny typy péče dle rizikovosti těhotenství a porodů. „Konkrétně jde o 60 porodnic základní úrovně (nemocnice prvního typu nejblíže bydlišti těhotné), 15 perinatologických center intermediární péče a 12 perinatologických center poskytujících intenzivní péči. Tato struktura je potřebná, neboť z průměrného ročního počtu 107 152 porodů za posledních pět let byla v průměru v 7738 případech předčasně narozených dětí (7,1 %) potřebná intermediární nebo intenzivní péče,“ konkretizuje ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě a dodává, že zajištění dostupnosti a péče o maminky je pro resort prioritou.

Nejnovější data také dle ministerstva potvrzují velmi nadprůměrné výsledky české perinatologické péče i v mezinárodním srovnání. „Evidujeme tak velmi nízkou mateřskou mortalitu (3,4 úmrtí na 100 tis. živě narozených), novorozeneckou mortalitu (1,6 zemřelých ve věku 0-27 dní na 1000 živě narozených dětí) i časnou novorozeneckou mortalitu (1,3 zemřelých ve věku 0-6 dní v daném roce na 1000 živě narozených dětí), dle mezinárodního srovnání Eurostat,“ uvádí resort zdravotnictví.

Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP) a Česká neonatologická společnost budují ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR komplexní informační systém, který sleduje všechny podstatné aspekty péče o rodičky a novorozence.