Covid drtí Schillerovou: „Smutný“ Materiál z vlády rekapituluje pokladní plnění, rozpočet se sype pod rukama

Státní rozpočet je nejdůležitějším zákonem v legislativním procesu a i ti poslanci, kteří se k řečnickému pultíku dostanou jinak jen sporadicky, si připraví deset á čtyřek a jdou se vypovídat. Ve světle vývoje daňových příjmů a infekčnosti Covidu byl tento zákon letos celkem už třikrát novelizován, což vedlo k postupnému navýšení deficitu z původních 40 miliard na nevídaných 500 miliard. V pondělí na jednání vlády ministři projednávají informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2020. A držitelka klíčů od státní kasy Alena Schillerová asi radostí neskáče.

Tak si to trochu zrekapitulujme: „V porovnání s rozpočtem roku 2019 předpokládá totiž rozpočet na rok 2020 (po třetí novele státního rozpočtu) s poklesem celkových příjmů o 100,5 mld. a s růstem celkových výdajů o 359,5  mld. a celkovým růstem schodku o 460,0 mld. Původně ale byl státní rozpočet na rok 2020 schválen s příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč, výdaje ve výši 1 618,1 mld. Kč a schodek ve výši 40,0 mld. Kč,“ stojí v rekapituljícím vládním materiálu. Jenomže při sestavování státního rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z prognóz, které nepředpokládaly vznik a rozšíření nemoci COVID-19. Jak známo, částečný ekonomický lockdown na jaře přinesl významný propad ekonomické aktivity, a tím i omezení daňových příjmů. „Situaci doprovázela a doprovází mimořádná nejistota spojená s veškerými ekonomickými výhledy, jež jsou silně citlivé na další průběh pandemie,“ píše se v neveřejném materiálu ministerstva financí.

Duben a červenec 

Je třeba připomenout, že rozpočet byl letos již dvakrát novelizován. V druhé, tedy dubnové novele došlo ke snížení předpokládané výše celkových příjmů 60,1 mld. a pojistného na sociální zabezpečení -5 mld.  Na výdajové straně naopak došlo zejména k navýšení rozpočtu platby státu do veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce22,3 mld. Úpravy zakotvené 1. ani 2. novelou zákona o státním rozpočtu nebyly dostatečné. Bylo proto nutné přistoupit k další novele. Hlavním cílem třetí červencové novely  byla masivní podpora investic, a to především investiční akce obcí a Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkem došlo k navýšení o 136,6 mld.

Optimismus na závěr

„I přes výraznou změnu proti původně schváleným parametrům si novelizovaný rozpočet i nadále zachovává ambice prosazovat priority vlády zaměřené zejména na růst investic, na podporu seniorů jak formou vyšších důchodů, tak zvýšeným financováním sociálních služeb,“ píše ministerstvo financí. Zachován zůstává i původní plán vyšších objemů prostředků zacílených na oblast výzkumu, vývoje a inovací či očekávaný růst financování společných programů EU a ČR.