COVID-19 sa pomaly vracia späť

Zdroj foto: pixabay.com

Vedci poukázali na to, že vírus zrušením plošných opatrení nezmizol, naďalej cirkuluje  na celom svete a naďalej u ľudí vyvoláva ochorenie COVID-19. „Výnimkou nie je ani Slovensko, svedčí o tom napríklad aj kontinuálny výskyt vírusu SARS-CoV-2 vo vyšetrovaných odpadových vodách v SR. Momentálne v nich sledujeme mierne zvýšenie výskytu SARS-CoV-2 vo všetkých krajoch,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva.

 

V nasledujúcom období očakávajú zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny v období od októbra až do apríla, kedy ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia, medzi ktoré patrí aj COVID-19. „Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zrušila 5. mája 2023 stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti s ochorením COVID-19, čím signalizovala v prvom rade ústup z pohotovostného krízového režimu, nie koniec pandémie,“ prízvukovali hygienici.

O zavedení celoplošných opatrení sa zatiaľ nehovorí. Preferuje sa skôr zodpovedný a proaktívny prístup ľudí pri ochrane ich vlastného zdravia. „Väčšina krajín zrušila verejno-zdravotné a sociálne opatrenia, a aj napriek pretrvávajúcej cirkulácii SARS-CoV-2 došlo k výraznému zníženiu hospitalizácií, pobytov na JIS a úmrtnosti vo všetkých vekových skupinách populácie. Podieľajú sa na tom viaceré faktory, vrátane nárastu imunity populácie voči infekcii, očkovania, včasnej diagnostiky a dostupnosti liečby COVID-19. Globálne sa imunita na úrovni populácie výrazne zvýšila, jej nárast významne ovplyvnilo používanie vakcín a imunita po prekonaní COVID-19, alebo kombinácia oboch možností (tzv. hybridná imunita),“ uviedli.

Zatvárania škôl by sme sa síce dočkať mohli, no rovnako tak by to mohlo byť pre COVID, ako aj pri akýkoľvek iný tip chrípky či iného ochorenia. „Výchovno-vzdelávací proces je možné prerušiť za predpokladu, že je chorobnosť vysoká, teda ak chýba viac ako 20 percent žiakov z celkového počtu detí. Toto je však možné uplatniť bez ohľadu na to, či ide o COVID-19, chrípku alebo iné akútne respiračné ochorenia,“ ozrejmili hygienici.

Návrat COVID-19 nás znovu upozornil na dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení a zodpovedného správania sa. Hoci sme sa mohli na chvíľu cítiť, že pandémia je za nami, vírus SARS-CoV-2 stále predstavuje hrozbu. Tu sú kľúčové kroky, ktoré môžeme prijať na ochranu svojho zdravia a zastavenie šírenia COVID-19.