Co kdyby zaměstnavatelé mohli platit najednou daně i pojistné? Uvidíme!

Ke zjednodušení administrativy žádá Hospodářská komora, aby vzniklo jednotné inkasní místo. Jeho prostřednictvím by se platily jak daně, tak i zdravotní a sociální pojištění. Podle viceprezidenta komory Tomáše Prouzy by to ušetřilo zaměstnavatelům čas i peníze. Prezident komory Vladimír Dlouhý míní, že by ušetřil i stát a uvolnila by se i část personálních kapacit na úřadech.

Systém jednotného inkasního místa pro zaměstnavatele by podle Dlouhého měl fungovat podobně, jako je tomu u paušální daně pro živnostníky. Zaměstnavatel by podle návrhu komory jednou měsíčně odváděl na účet finančního úřadu částku, která by zahrnovala daň z mezd jeho zaměstnanců, povinné sociální a zdravotní pojistné za tyto zaměstnance i pojistné odvody za samotného zaměstnavatele.

„Přerozdělení vyinkasované částky by probíhalo stejně jako u paušální daně. Následně by pak zaměstnavatel už nečelil separátním kontrolám tří institucí, ale případné jedné integrované kontrole,“ řekl Dlouhý. Viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) upozornil, že náklady na administraci veřejných příjmů i další náklady daňových poplatníků spojené s plněním odvodových povinností nejsou zanedbatelné. „Převedením této agendy a kompetencí pod jednu střechu a díky elektronizaci, digitalizaci a automatizaci administrativy svázané s procesy spojenými s inkasem by došlo i k nemalé úspoře na straně státu,“ míní.

Další viceprezident komory Tomáš Prouza uvedl, že stát k podnikatelům dlouhodobě přistupuje s nedůvěrou. Mělo by se to podle něj změnit. „Ještě za minulé vlády byl podnikatel ve všech vztazích se státem brán jako sprostý podezřelý, kterému se nevěří. Potřebujeme (…), aby byla větší důvěra, abychom zjednodušovali procesy, a hlavně abychom naplnili to, o čem se mluví dlouhé roky – věci digitalizovat,“ řekl.

Zavedení paušální daně považuje Hospodářská komora za svoji zásluhu a očekává, že uspěje i s návrhem na jednotné inkasní místo. „Nic nebrání tomu, aby se stejné snížení administrativní zátěže zavedlo i pro zaměstnavatele,“ vyzval Dlouhý.

Hospodářská komora také doporučila vládě, aby zaměstnavatelům plošně o dva procentní body snížila sociální pojistné. Požaduje i zatraktivnění částečných úvazků zrušením doplatku do minimálního pojistného, zvýšení limitu pro dohody o provedení práce z 10 na 15 tisíc korun měsíčně, uzákonění elektronizace pracovně-právních vztahů a zrychlení odpisů i pro stroje a zařízení, tedy pro majetek zařazený ve třetí odpisové skupině.

ZDROJ: ČT24

ZDROJ FOTO: edb.cz