Chystáte sa voliť mimo svoj okres? Toto budete potrebovať

Zdroj foto: Pixabay (free for commercial use)
Ministerstvo vnútra radí, na čo nezabudnúť.

Ministerstvo vnútra radí, na čo nezabudnúť.

Od stredy začínajú obce vydávať hlasovacie preukazy pre voličov, ktorí nebudú v deň prezidentských volieb voliť v mieste registrovaného trvalého bydliska. S preukazom im tak bude umožnené voliť všade na Slovensku. Požiadať si oň je možné buď osobne alebo skrz e-mail alebo listom najneskôr do 4. marca na prvé kolo, a do 14. marca na druhé kolo volieb.

Volič by ich mal obdržať tri dni od podania žiadosti na doručenie do vlastných rúk. Osobne sa dá vyzdvihnúť posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Taktiež je možné obdržať preukaz na obe kolá prezidentských volieb, je však nutné to zreteľne uviesť v žiadosti. Príslušné informácie by mala mať každá obec zverejnené na svojom webe, uvádzajú Noviny.sk

Čo je však potrebné vedieť?

Ako informuje Ministerstvo vnútra, požiadať o preukaz je nutné v obci trvalého pobytu aby mohla komisia voliča vyčiarknuť zo svojho zoznamu. Preukaz je platný len na deň konania volieb, ktoré občan uviedol vo svojej žiadosti. Okrsková volebná komisia voličovi odoberie preukaz a zapíše si ho do zoznamu voličov. Ak sa predsa len občan rozhodne voliť v mieste bydliska, je aj napriek tomu nutné preukaz predložiť.

Preukaz sa vydáva len raz, a z toho dôvodu musí byť jeho vlastník veľmi opatrný, v prípade straty či odcudzenia mu nebude vydaný nový. V neposlednom rade si nezabudnite zobrať so sebou občiansky preukaz. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo je naplánované na sobotu 6. apríla 2024. Momentálne je do súboja o prezidentské kreslo nahlásených 11 kandidátov.