Chcete sa stať sudcom? Teraz je tá najlepšia príležitosť, Naď vyhlásil výberové konanie na päť sudcovských miest

Predseda Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavol Naď vyhlásil výberové konanie na obsadenie piatich voľných miest sudcu NSS.

 

 

Uchádzači môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania posielať na adresu súdu do 21. októbra. TASR o tom informoval hovorca NSS Michal Hajtol. „Na výberovom konaní sa môže zúčastniť každý občan, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte,“ priblížil. V prípade štúdia na zahraničnej vysokej škole sa podľa Hajtola musí uchádzač preukázať uznaným dokladom o štúdiu. NSS zároveň informuje, že o pozíciu sudcu sa môže uchádzať každý občan, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desiatich rokov a najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek 30 rokov. „Výberové konanie na funkciu sudcu NSS, ktorým sa overia jeho odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania, ale aj verbálny prejav a znalosť cudzieho jazyka, sa uskutoční od 28. novembra v sídle NSS,“ spresnil Hajtol. Uchádzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie najprv z písomnej časti.

 

Tá pozostáva z prípadovej štúdie, písomného prekladu z cudzieho jazyka a písomného vypracovania súdneho rozhodnutia. Po absolvovaní písomnej časti sa v ďalšie dni uskutoční psychologické posúdenie a ústna časť. „Uchádzač, ktorý už je sudcom, sa vo výberovom konaní zúčastní na preklade textu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a ústnej časti,“ doplnil Hajtol.  Všetky podmienky, zoznam predkladaných dokladov, všeobecné ustanovenia a priebeh výberového konania sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti. „Zoznam členov výberovej komisie zverejní Najvyšší správny súd SR v priebehu niekoľkých týždňov,“ uviedol Hajtol.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk