Čas na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti: Máte už iba niekoľko dní

Zdroj foto: reprofoto

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vydal varovanie poistencom, ktorí plánujú zmenu zdravotnej poisťovne. Do konca septembra majú možnosť rozhodnúť sa, či zostanú pri svojej súčasnej poisťovni, alebo prejdú na štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu alebo súkromné poisťovne Dôvera a Union.

 

Predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová zdôraznila, že niektorí poistenci podpíšu prihlášku bez dostatočného zváženia dôsledkov a následne tvrdia, že ich podpis bol sfalšovaný alebo inak zneužitý. V prípade podozrení z neoprávneným použitím osobných údajov odporúča ÚDZS tieto prípady nahlásiť polícii. Do 31. októbra je možné prihlášku odvolať bez uvedenia dôvodu.

Bláhová upozornila na minulé prípady zmien poisťovní bez vedomia poistencov alebo s poskytnutím nepravdivých informácií, a zdôraznila dôležitosť oznamovania takýchto incidentov úradu.

ÚDZS dúfa, že zdravotné poisťovne prijali opatrenia na zamedzenie nekalým praktikám a že tohtoročná kampaň bude spravodlivejšia. Poistenec môže meniť poisťovňu raz ročne a prihlášku môže podať len do jednej poisťovne. Ak nechá prihlášky v viacerých poisťovniach, musí ich stiahnuť a vybrať si jednu poisťovňu do 30. septembra, inak budú všetky prihlášky neplatné. Zmena poisťovne nadobudne účinnosť od 1. januára nasledujúceho roku a poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa.