Budú sa deti viac hýbať? Polovica škôl nemá telocvične! Zuzana Čaputová navrhuje posunúť platnosť zákona na 1. september 2025

Zdroj foto: reprofoto

Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách minimálne troch hodín týždenne. Na stredných školách pôjde o dve hodiny týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne OĽANO, ktorú poslanci Národnej rady SR v utorok 16.5. schválili. Prezidentka navrhuje posunúť platnosť zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a bez ohľadu na to, či škola disponuje telocvičňou. Polovica škôl nemá školskú telocvičňu, čo môže byt problém. Na prijatie potrebných zmien teda školy potrebujú viac času.

Prezidentka je presvedčená o tom, že problematika úpravy počtu hodín telocviku má byť predovšetkým odbornou a nie politickou otázkou, aby bolo možné posúdiť a zohľadniť personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl.

Zuzana Čaputová rozhodla zákon vrátiť na základe odborných stanovísk ministerstva školstva, Štátnej školskej inšpekcie, predstaviteľov profesijných organizácií regionálneho školstva a Odborového zväzu školstva, ktoré jej boli doručené. „Vyplýva z nich, že schválený zákon by bol v praxi s účinnosťou od 1. septembra 2023 nevykonateľný pre tie školy, ktoré majú prístup k telocvični, a spôsobil by závažný zásah do výchovno-vzdelávacej činnosti škôl,“ uviedol hovorca.

Zvýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy by podľa Čaputovej došlo k zníženiu hodín v iných predmetoch, čo môže mať za následok znižovanie úväzkov učiteľov aj ich miezd. „Naopak, na zabezpečenie zvýšeného počtu hodín telesnej a športovej výchovy by boli potrebné výberové konania na učiteľov telesnej a športovej výchovy, ktorých je už teraz nedostatok,“ uviedol Strižinec. Prezidentka upozornila na to, že podľa výskumu Štátnej školskej inšpekcie polovica škôl nemá vlastnú telocvičňu, školy potrebujú viac času.

Prezidentka má voči zákonu aj ústavnoprávnu výhradu týkajúcu sa odkladu jeho účinnosti. Tvrdí, že v zákone sa rozdielne zaobchádza s cirkevnými školami v porovnaní s ostatnými základnými školami. Odôvodnenie tejto úpravy považuje za nedostatočné.

Novela školského zákona bola schválená 16. mája 2023.  Účinnosť novely, ktorá má platiť od 1. septembra 2025,  bude posunutá pre školy, ktoré k 31. augustu nemajú prístup k telocvični. Odložila platnosť novely aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Majú k dispozícii len jednu hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.