Budoucí premiér Fiala kategoricky: klíčová rozhodnutí ve věci BVP za 52 miliard Babišova vláda již dělat nesmí

Během brífinku po jednání dvou koalic o vládě v úterý 19. října zaznělo ze strany možného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS, lídr koalice SPOLU) jednoznačné vyjádření týkající se největšího probíhajícího zbrojního tendru od vzniku samostatné České republiky. Podle Petra Fialy by odcházející vláda Andreje Babiše neměla v zakázce za 52 miliard, ani v jiných klíčových projektech, přijímat žádná závazná rozhodnutí. O potřebě celou zakázku přehodnotit, redukovat náklady, intenzivněji zapojit domácí průmysl a přitom stihnout blížící se termín 1. ledna 2026 se hovoří dlouhou dobu. Nová politická situace může přinést žádoucí řešení.

Přezbrojení 7. mechanizované brigády z přesluhujících a již dlouho podmínkám moderního bojiště nevyhovujících sovětských BVP-2 na moderní techniku je nutnost, kterou nikdo soudný nezpochybňuje. Není možné, aby naši vojáci jezdili v technice zaváděné do výzbroje před bezmála čtyřmi desítkami let, což znamená, že dnešní generace profesionálních vojáků stále využívá vozidla, na nichž sloužili její otcové i dědové. Na jednu stranu to svědčí o umu a kompetencích pracovníků servisu techniky, na druhou stranu je to z technického, taktického i morálního hlediska neudržitelné.

Současně byl však způsob, jakým byly definovány parametry akvizice nové techniky, od samého začátku předmětem intenzívní kritiky. Připomenout můžeme nepochopitelný ústup od řešení s bezosádkovou věží, kvůli kterému na podzim 2019 ze soutěže odstoupil výrobce vozidla Puma, původně všeobecně považovaného za favorita soutěže. Ale zdaleka nejen to. Stále více odborníků si především v kontextu zpomalujícího nárůstu obranného rozpočtu začalo klást otázku, zda skutečně naše armáda bezvýhradně potřebuje ve všech sedmi variantách pásová vozidla a zda není v tomto ohledu celý tendr poněkud předimenzovaný, resp. zda nelze hledat racionální úsporu tím, že se část specializovaných vozidel převede na kolový podvozek, který je jednak levnější, jednak plně vyráběný v České republice. Využít v tomto ohledu lze platformu Pandur 8×8 i třeba novou Titus 6×6.

V úterý 19. října proběhl tiskový brífink lídrů obou koalic, které v součtu dají dohromady v nové Sněmovně pohodlnou většinu a budou sestavovat vládu, o čemž dnes již málokdo pochybuje. Stejně tak je víceméně jisté, že premiérem nové vlády bude předseda ODS Petr Fiala. A právě Petr Fiala dal vedení současného ministerstva obrany jasný vzkaz: v tendru na pásová BVP současná vláda nesmí dělat zásadní rozhodnutí. Doslova uvedl: „Jsem přesvědčen, že vláda Andreje Babiše, a neznám podrobnosti této věci, by žádná klíčová rozhodnutí v tuto chvíli neměla dělat.“

Důvod je zřejmý. Nový ministr obrany, nebo nová ministryně obrany, protože se hovoří mj. o Janě Černochové, dosavadní předsedkyni sněmovního Výboru pro obranu, musí mít možnost se s průběhem a stavem zakázky seznámit. Má-li se pod výsledek s čistým svědomím podepsat, není možné, aby a priori hrál/a podle not předchozího ministra. Účelem věty o tom, že jde o největší zbrojní zakázku v historii samostatné České republiky, není vzbuzovat obdiv, ale respekt a především zodpovědnost.

Vyhodnotit, přehodnotit, zvážit možné alternativy a úspory, a rozhodnout o dalším postupu při povědomí o faktu, že prapory 7. brigády je třeba přezbrojit do 1. ledna 2026. Tak totiž zní náš závazek vůči NATO, a stát by se neměl vlastní neschopností dotáhnout akvizici do konce postavit do role žáčka, který nestihl udělat domácí úkol. Dosavadní vedení ministerstva obrany mělo vždy na vše dost času. Odklady byly velkorysé, a žádný nový termín nebyl dodržen. Je na místě se zamyslet, zda moderní techniku v tomto objemu má vlastně vůbec smysl soutěžit, a zda se nevydat spíše cestou nákupu mezivládní dohodou nebo přímým oslovením výrobce. Například v Maďarsku začali později než my, a již mají dávno rozhodnuto. A možnost Českou republiku předběhnout má i sousední Slovensko.

Ať již se nová vláda rozhodne jakkoli, musí mít na paměti, že Armáda České republiky nepotřebuje jen pásová BVP. Dluhy na personálu, technice i nemovitostech jsou všude, kam se podíváme. Kromě BVP budou třeba nové tanky, stíhačky, a důraz je stále více kladen na moderní technologie. Zástupci budoucí vlády ve svých volebních programech slibovali neustoupit z trendu navyšování obranného rozpočtu ke 2 % HDP. Přesto je důležité zakázku na BVP v hodnotě 52 miliard kriticky posoudit a v ideálním případě racionálně přenastavit – uvolní se tím prostředky pro další nezbytné modernizační projekty. A i takto je možné číst vyjádření Petra Fialy, které bylo v podstatě pokynem ministerstvu obrany ke zdrženlivosti.