Budaj priblížil pravidlá o povinnom zavedení triedenia zberu textilu

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj (O¼aNO) poèas 87. rokovania vlády SR v Bratislave 28. júna 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Ministerstvo životného prostredia zriadilo pracovnú skupinu, ktorá má nastaviť nový systém na triedenie textilu. 


Slovensko je povinné zaviesť triedený zber textilu od 1. januára 2025. Otvorená je otázka jeho financovania. V rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).
Nie je podľa ministra určené, či textilné výrobky budú spadať pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV), alebo zavedenie a vykonávanie triedeného zberu textilu bude povinnosťou samospráv. „Ako najschodnejšie sa javí možnosť zaradiť textil pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Očakáva sa, že EÚ pristúpi k tomuto riešeniu a určí pravidlá o rozšírenej zodpovednosti výrobcov textilu,“ poznamenal. Budaj vysvetlil, že v takomto prípade by mali výrobcovia textilných výrobkov zodpovednosť a mali by byť povinní financovať aj systém zameraný na recykláciu textilných výrobkov po skončení ich životnosti. Poplatky, ktoré výrobcovia platia v rámci tohto systému, by mali odrážať kvalitu výrobkov, ich recyklovateľnosť a náklady spojené s triedeným zberom, prípravou na opätovné použitie, recykláciou, zhodnotením, prípadne zneškodnením.

Pracovná skupina doposiaľ podľa Budaja zmapovala súčasný stav v oblasti textilného odpadu a nakladania s ním na Slovensku. Od nového roka začne riešiť možné spôsoby nastavenia nového systému na základe záverov zo Štúdie pre textil. Tá je zameraná na posúdenie zavedenia systému na nakladanie s textilným odpadom vrátane posúdenia zavedenia RZV pre textil a zber dát o jeho opätovnom použití, priblížil Budaj.
Na pôde ministerstva sa začne pripravovať aj novela zákona o odpadoch. „Bude sa týkať predovšetkým oblasti zodpovednosti za textil a textilný odpad a nakladanie s ním, oblasti triedeného zberu textilu a textilného odpadu, možnosti jeho dotrieďovania, požiadavky na opätovné použitie, recykláciu, energetické zhodnocovanie či kapacitné možnosti,“ uviedol šéf envirorezortu. Zároveň dodal, že rovnako dôležitou oblasťou bude aj nastavenie systému finančnej podpory.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook