Budaj je odhodlaný splniť ambiciózne klimatické ciele. Uvedomuje si dôležitosť správnej cesty pre Slovensko

Bratislava – Druhé zasadnutie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu (EZD) bolo venované pripravovaným legislatívnym zmenám, ktoré pomôžu v boji s klimatickou krízou. Ide predovšetkým o zákon o klíme a s ním súvisiacu implementáciu klimatického balíka Fit for 55, a novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. V tlačovej správe o tom informoval Matej Kyba z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Slovensko podporuje balík európskych opatrení Fit for 55. V novembri minulého roka k nim bolo spustené medzirezortné pripomienkové konanie. Pozíciu Slovenska musí odsúhlasiť vládny kabinet. „Sme odhodlaní splniť ambiciózne klimatické ciele. Zároveň si uvedomujeme dôležitosť nájdenia správnej cesty prospešnej pre Slovensko,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

S cieľom koordinácie národnej pozície k tomuto balíku boli zriadené pracovné skupiny pre Balík Fit for 55. Rada na dnešnom zasadnutí odsúhlasila vznik šiestich pracovných skupín pre oblasť energetiky, priemyslu, pôdohospodárstva výstavby, dopravy a obehového hospodárstva. Opatrenia klimatického balíka sa pretransformujú aj do národnej legislatívy prostredníctvom nového zákona o klíme a nízkouhlíkovej transformácii. Úlohou zákona bude napríklad presne určiť, ktoré štátne orgány a inštitúcie budú zodpovedné za napĺňanie jednotlivých klimatických cieľov.

Minister Budaj počas zasadnutia upozornil, že Slovensko bude môcť v roku 2022 vyčerpať z Modernizačného fondu 120 miliónov eur. Štátna pomoc pre oblasť teplárenstva počíta so 100 miliónmi eur. Na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov pôjde 20 miliónov eur.

Rada vlády privítala aj niekoľko nových členov. Na základe uznesenia kabinetu sa rada rozšírila o splnomocnenca vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách Romana Havlíčka, generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Dušana Karasku, zástupcu iniciatívy Klíma ťa potrebuje Jakuba Hrbáňa, zástupcu Siete environmentálne výchovných organizácií Špirála Richarda Medala, zástupcu Slovenského ochranárskeho snemu Henricha Pifka a Janu Špulerovú z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied.

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk