Boris Kollár si vylial srdce o našich predkoch!

Na snímke z¾ava poslankyòa NR SR sa Sme rodina Eva Hudecová, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) a poslankyòa NR SR sa Sme rodina Petra Hajšelová poèas tlaèovej konferencie k jednorazovej pomoci pre domácnosti v Bratislave 21. júna 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Našim predkom boli cudzie ideológie, ktoré vyvyšovali jeden národ nad druhý, Slovákom je to cudzie aj dnes.

 

 

Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) na pietnej spomienke v Bratislave pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania (SNP). Práve demokratické tradície a odpor k ideológiám nenávisti a útlaku podľa neho pomáhali našim predkom správne sa orientovať v zložitej vnútropolitickej i medzinárodnej situácii. SNP označil Kollár za jednu z najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín. Podotkol, že ak chceme upevňovať slovenskú štátnosť, nemôžeme sa nehlásiť k odkazu SNP. „Slováci v moderných dejinách nesnívali o dobývaní cudzích krajín. Nesnažili sa ovládať iné územie ani iné národy.

 

Nesnažili sa vládnuť nikomu, naopak, snažili sa o vlastnú samosprávu, o uznanie vlastného práva na samourčenie, o vlastný štát. Našim predkom boli preto cudzie všetky ideológie, ktoré vyvyšovali jeden národ nad druhý, ktoré hlásali ideológiu rasovej nadradenosti vyvolenej rasy nad ostatnými ‚podradnými‘ rasami. Bolo im to cudzie v minulosti a je im to cudzie aj dnes,“ vyhlásil Kollár. „Slovenské národné povstanie je žiarivá tradícia nášho národa a tak by to aj malo zostať,“ dodal. Predseda parlamentu ozrejmil, že naši predkovia sa vlastného štátu po storočnej snahe dočkali tesne pred druhou svetovou vojnou, no mnohí si uvedomovali, že diskriminácia a neskôr deportácia časti obyvateľstva Slovenska diskvalifikuje režim a zamedzuje mu prežiť v povojnovej Európe, kde zvíťazia spojenecké mocnosti.

 

 

„Práve v záujme prežitia slovenského národa a jeho štátnosti v povojnovej Európe pripravovali predstavitelia odbojových organizácií, najmä Slovenskej národnej rady a Vojenského ústredia, ozbrojené vystúpenie na strane antifašistickej koalície,“ uviedol Kollár s tým, že cieľom nebolo zrušenie slovenského práva na vlastnú štátnosť, ale nájdenie jej miesta v povojnovej Európe. Aj suverénna Slovenská republika, ktorá vznikla rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa podľa slov Kollára hlásila k odkazu SNP. Dodal, že 30-ročná existencia suverénnej SR svedčí o tom, že republika je budovaná na spoľahlivých základoch. „Je to nielen vďaka stáročným tradíciám, ktoré sú spomínané v preambule Ústavy SR, ale aj vďaka moderným demokratickým a antifašistickým tradíciám, medzi ktoré patrí aj boj proti fašizmu a v SNP,“ priblížil.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk