Bodový systém v ČR: Přísnější sankce a řízení od 17 let?

Pixabay.com (free for commercial use)
V České republice existuje bodový systém pro řidiče, který slouží k evidenci dopravních přestupků a nesprávného chování na silnicích. Tento systém je součástí správy dopravních přestupků a zajišťuje způsob udělování trestů a sankcí řidičům, kteří se nedrží pravidel silničního provozu.

V České republice existuje bodový systém pro řidiče, který slouží k evidenci dopravních přestupků a nesprávného chování na silnicích. Tento systém je součástí správy dopravních přestupků a zajišťuje způsob udělování trestů a sankcí řidičům, kteří se nedrží pravidel silničního provozu. Změny nyní mohou nastat ve snížení věkové hranice, od které lze získat řidičák, tak zpřísňuje sankce za přestupky.

Každý dopravní přestupek nebo nesprávné chování je ohodnoceno určitým počtem bodů. Množství bodů závisí na závažnosti přestupku. Každý řidič má také stanovený limit bodů, které může získat bezpečnostní jízdy na silnici. Pokud překročí tento limit, může mu být odebrán řidičský průkaz na určitou dobu. Bodové hodnocení za dopravní přestupky se může lišit, ale obecně platí, že závažnější přestupky přidělují více bodů. Příkladem může být překročení rychlosti, používání mobilního telefonu během řízení, nedání přednosti v jízdě nebo řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pokud řidič dosáhne stanoveného limitu bodů, může mu být na určitou dobu odebrán řidičský průkaz. Délka odebrání závisí na počtu bodů a závažnosti přestupků. Po uplynutí trestné doby si řidič musí projít opětovným řidičským testem nebo absolvovat jiné požadované kroky pro obnovení řidičského oprávnění.

Nyní dochází k mírným změnám. Senát aktuálně projednal přehlednější bodový systém, jak uvádí tisková zpráva MD. Novela zákona o silničním provozu zjednodušuje i zpřehledňuje bodový systém; zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavede zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh, který projednal Senát, také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Pokud novelu podepíše prezident republiky, bude platit od ledna 2024.

„Nový bodový systém jasně rozliší závažné přestupky, a ty bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka v tiskové zprávě.

Oproti minulé snaze změnit bodový systém, obsahuje tento návrh dvě zásadní novinky pro začínající řidiče: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

„V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětluje ministr dopravy.

Novela zavádí nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Nová podoba bodového systému pamatuje i na aktuální témata, jako je odmítnutí dechové zkoušky na alkohol či blokování provozu nesprávným parkováním. V případě překážky v provozu hrozí na místě sankce do výše 2.500 až 3.500 Kč a u odmítnutí zkoušky hrozí pokuta až 75 000 korun, zákaz činnosti až na 3 roky a záznam 6 bodů. Taktéž novela umožní řidičům na vybraných, přehledných a bezpečných úsecích tuzemských dálnic jezdit za dobrého počasí rychlostí až 150 km/h.

Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky. Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy.