Bezpečnost versus soukromí: Jak je to s rodnými čísly?

ZDROJ FOTO: Pixabay.com (free for commercial use)

Rodné číslo je v České republice důležitým identifikačním číslem, které je přiřazeno každému občanovi při narození, osvojení nebo při udělení pobytu na území České republiky. Toto unikátní desetimístné číslo je vždy bezezbytku dělitelné 11 a slouží jako klíčový prvek pro identifikaci a administrativní účely, uvádí server MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Nicméně, v poslední době se stále častěji objevují otázky ohledně potřeby a bezpečnosti používání rodných čísel.

Hlavním přínosem rodných čísel je to, že poskytují jednoznačnou identifikaci jednotlivců a vážou tak všechny podstatné údaje na jednoho člověk, informuje server NÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÝ PLÁN. Tím usnadňují identifikaci občanů ve veřejných a soukromých institucích, jako jsou zdravotní pojišťovny, finanční úřady nebo banky. Díky rodnému číslu je možné jednoduše a spolehlivě propojit data a informace jednotlivců. Navíc díky logice poskládání jsou jednoduchá na zapamatování.

Díky jejich používání se také výrazně zvyšuje efektivita a rychlost administrativních procesů. Velmi také zjednodušují zpracování a správu dat. Vhod přijdou například při poskytování veřejných služeb, jako je vydávání dokladů totožnosti nebo evidence občanů.

Jedním z hlavních argumentů proti používání rodných čísel je obava o soukromí a bezpečnost občanů. Rodná čísla obsahují informace o datu narození a pohlaví, které mohou být zneužity k účelům ukradnutí osobnosti a podvodů, upozorňuje server iDNES.cz. Díky nim lze o člověku dohledat téměř všechno. Existuje riziko, že se rodná čísla dostanou do nesprávných rukou a budou zneužita k páchání trestných činů.

A pozitivně se k rodným číslům nestaví ani současná vláda. Již začátku roku 2025 se již nebudou uvádět na občanské průkazy. Nahradí jiné identifikátory. „Ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů je stanoveno zákonem o občanských průkazech k 31. prosinci 2024. Po uplynutí tohoto data mají být občanky vydávány již bez rodného čísla. K samotnému ukončení zápisu dojde ze zákona bez nutnosti dalších legislativních změn,“ cituje mluvčí ministerstva vnitra Hanu Malou server iDNES.cz. V plánu je také zavést možnost nahrání občanského a jiných průkazů do telefonu.

Otázka potřeby a bezpečnosti rodných čísel je komplexním tématem, které vyžaduje zvážení různých aspektů. Zatímco rodná čísla poskytují efektivní identifikaci a usnadňují administrativní procesy, existují oprávněné obavy ohledně soukromí a bezpečnosti osobních údajů. Je důležité hledat rovnováhu mezi potřebou identifikace a ochranou soukromí občanů. Jaký na to máte názor vy?