Audit na Pražskom hrade ukázal rozkrádanie a nehospodárne nakladanie s majetkom štátu

Zdroj fota: Facebookový profil Petr Pavel

Kancelária prezidenta republiky (KPR) podá na základe auditu hospodárenia Správy Pražského hradu (SPH) trestné oznámenie pre podozrenie z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. KPR to v pondelok zverejnila na svojej webovej stránke, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ide o podozrenia z porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže, skresľovania údajov o stave hospodárenia, krádeže, sprenevery či podvodu v prípade bývalého riaditeľa SPH Iva Velíška a bývalej riaditeľky Odboru zámok Lány Michaely Javůrkovej. Podozriví sú aj dosiaľ neznámi páchatelia.

Chyby boli podľa informácií v tlačovej správe nájdené v štyroch oblastiach: oprava nehnuteľnosti Vikárka, výber a zvoz peňazí v areáli Pražského hradu, hospodárenie s drevom a alkoholom z vlastnej produkcie.

Kontrola podľa KPR odhalila absenciu účtovníctva a evidencie dreva. „Bol tak vytvorený priestor na rozkrádanie a nehospodárne nakladanie s majetkom štátu,“ uviedla kancelária s tým, že ide o materiál v hodnote minimálne stoviek tisíc českých korún.

Nesúlad s reálnym stavom bol aj v sklade alkoholu z vlastnej produkcie. Po odvolaní Velíška a Javůrkovej bol podľa KPR takmer prázdny a vzniklo tam vysoké manko. „Po začiatku vyšetrovania sa s časťou chýbajúceho alkoholu prihlásil jeden zo zamestnancov SPH s tým, že na základe pokynu Ing. Javůrkovej obhospodaroval neoficiálny sklad alkoholu, bez akejkoľvek hmotnej zodpovednosti,“ píše sa v tlačovej správe.

V budúcich mesiacoch sa uskutočnia nadväzujúce inventúry nielen vnútorných predpisov, ale najmä faktického nakladania s prostriedkami SPH. Ďalšie opatrenia je možné očakávať až po záverečnej správe o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Komplexnú kontrolu majetku a peňažných prostriedkov štátu, s ktorými hospodári KPR a ňou zriadené príspevkové organizácie (teda aj SPH) vykonával NKÚ od 1.3.2022 do 26.9.2022. KPR uviedla, že na základe tejto kontroly odvolala vlani Velíška z funkcie riaditeľa SPH.

 

 

 

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook