Astronómovia objavili novú planétu pri Proxime Centauri. Okolie našej najbližšej susednej hviezdy je „plné zaujímavých nových svetov“!

Novoobjavené teleso, ktoré vedci pomenovali Proxima d, má štvrtinu hmotnosti Zeme a obieha mimoriadne blízko svojej materskej hviezdy. Vzdialenosť tejto novej planéty od Proximy Centauri je desaťkrát menšia, ako vzdialenosť medzi Slnkom a Merkúrom, ktorý je k nemu najbližšie.

Astronómovia objavili dôkazy o existencii doteraz neznámej planéty, ktorá obieha okolo Proxima Centauri, najbližšej hviezdy k našej slnečnej sústave. Vo štvrtok o tom informoval britský denník The Guardian s odvolaním sa na štúdiu zverejnenú vo vedeckom časopise Astronomy & Astrophysics. Výskumníci si všimli novú planétu vďaka malým zmenám vo frekvencii elektromagnetického žiarenia, ktoré emituje Proxima Centauri. Toto kmitanie je spôsobované gravitačnými silami medzi hviezdou a planétou, ktorá okolo nej obieha.

Pozorovania ďalekohľadom VLT v Čile naznačujú, že planéta svoju materskú hviezdu obehne každých päť dní. Tento objav je dôkazom, že okolie našej najbližšej susednej hviezdy je „plné zaujímavých nových svetov“, povedal Joao Faria z Ústavu astrofyziky a vesmírnych vied v Portugalsku a hlavný autor štúdie. Proxima d je podľa vedcov od svojej hviezdy vzdialená zhruba štyri milióny kilometrov, čo znamená, že sa nenachádza v tzv. obývateľnej zóne, v ktorej sú podmienky pre existenciu života. Teleso je v poradí treťou a zároveň najľahšou planétou obiehajúcou okolo Proximy Centauri, vzdialenej od Slnka 4,3 svetelného roku. Planéta Proxima b má hmotnosť porovnateľnú so Zemou a svoju hviezdu obehne raz za 11 dní. Proxime c to trvá zhruba päť rokov. „Ukazuje to, že tieto planéty podobné Zemi môžu byť v našej galaxii bežné a nemusia byť ďaleko. To nás núti uvažovať o možných podmienkach pre vznik života a o tom, či je možné, aby sa život objavil aj na iných miestach vo vesmíre,“ uviedol Faria.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk