Ako znížiť náklady na energie? Riešenie by mohlo byť aj takéto

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) realizuje viaceré opatrenia na zníženie nárastu nákladov za energie. Dlhodobo sa snaží o postupnú výmenu pôvodných svetiel za LED osvetlenie či modernizáciu zdrojov tepla. Z hľadiska krátkodobých opatrení chce zbor okrem iného zamedziť plytvaniu neprimeraným svietením, optimalizovaním spotreby teplej vody či kontrolovaním nastavení regulácie vykurovacích okruhov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. ZVJS je ako štátna rozpočtová organizácia právnickou osobou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. "Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s finančnými prostriedkami len do výšky, ktorú jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu," priblížila s tým, že zbor v rámci finančných možností dlhodobo realizuje opatrenia na zníženie a optimalizovanie spotreby energií. "V rámci finančných možnosti sa dlhodobo zaoberáme a realizujeme obnovu technológie vykurovacích systémov, nahrádzame pôvodnú technológiu novými technologickými zariadeniami s vyššou účinnosťou, modernizujeme systémy merania a regulácie," spresnila. Zbor realizuje aj postupnú výmenu pôvodných svetiel za LED osvetlenie. "Pri dlhodobých opatreniach sa okrem modernizácie zdrojov tepla, realizácie opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov snažíme nahrádzať časť energie z fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi, ako napríklad využitím energie z fotovoltických panelov a solárnych kolektorov," dodala.
Z hľadiska krátkodobých opatrení zbor prijal viaceré kroky na zamedzenie plytvaniu neprimeraným svietením a používaním vlastných spotrebičov na prípravu stravy i prípadným prikurovaním. Tiež chce kontrolovať nastavenie regulácie vykurovacích okruhov a funkčnosť hlavíc. Vykurovacie krivky majú byť nastavené podľa vývoja poveternostných vplyvov, a to hlavne v prechodnom období. Medzi ďalšie krátkodobé opatrenia patrí "vykonať pasport energeticky náročných svietidiel, zabezpečiť ich výmenu za úsporné zdroje podľa možností rozpočtu zboru, zabezpečiť vypnutie – odpojenie od zdroja elektrickej energie všetkých elektrických zariadení a spotrebičov po ukončení práce s výnimkou nevyhnutných na chod zboru". Zbor chce tiež optimalizovať prípravu a spotrebu teplej vody v čase výkonu práce, prípadne určiť časový rozsah, keď nie je nutné pripravovať teplú vodu (napríklad po pracovnej dobe a v noci) a dodržiavať teplotu v jednotlivých miestnostiach v zmysle vyhlášky rezortu zdravotníctva. Zabezpečené má byť ekonomické vetranie miestností - intenzívne a krátko. "Počas vetrania miestností nepoužívať dostupné klimatizačné zariadenia, prípadne utlmiť vykurovacie telesá. V mimopracovnej dobe zabezpečiť riadne uzatvorenie okien," podotkla s tým, že ďalším opatrením je zníženie teploty prázdnych miestností. "V súvislosti so situáciou na trhu s energiami zbor nemá ukončený proces výberu dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu na kalendárny rok 2023," priblížila. Výšku nárastu nákladov na rok 2023 bude možné odhadnúť až po ukončení procesu výberu dodávateľa.

ZDROJ:  Teraz.sk

ZDROJ FOTO: Teraz.sk