Ak ste dlžníkom Sociálnej poisťovne, návrh ministerstva zdravotníctva vás poteší!

Dlžníkom na zdravotnom poistení by sa po novom nemal obmedzovať prístup k plánovanej zdravotnej starostlivosti. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou sa mení aj zákon o zdravotnom poistení.

Zdravotné poisťovne by mohli podľa ministerstva dlhy naďalej vymáhať štandardnými cestami, avšak zdravotná starostlivosť by bola dlžníkom zabezpečovaná v plnom rozsahu. Zároveň navrhuje umožniť poisťovniam vydávať vlastné exekučné príkazy priamo, aby sa proces vymáhania uľahčil.

„Navrhujeme vypustiť všetky ustanovenia o krátení nároku rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej dlžníkom. Slovensko by sa takouto zmenou dostalo do rovnakej pozície, ako je drvivá väčšina členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kde zdravotná starostlivosť dlžníkom nie je krátená,“ uvádza sa v návrhu.

Osoby s dlhom na poistnom majú aktuálne nárok iba na poskytnutie a úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Výnimku majú napríklad, ak splácajú dlh exekútorovi.

„Tento nástroj nemal byť nikdy koncipovaný ako nástroj na ušetrenie prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ale ako nástroj, ktorý by efektívne donútil poistencov platiť si poistné a postihoval predovšetkým špekulatívnych neplatičov,“ uviedol rezort ministra Lengvarského.

Rezort zároveň konštatuje, že aktuálne podmienky môžu vo veľkej miere postihovať aj najohrozenejšie nízkopríjmové skupiny, pri ktorých často dlh v minulosti vzniká nie z úmyslu neplatiť si poistné, ale iba z nevedomosti a nesplnenia si oznamovacej povinnosti. Poukazuje pritom na to, že súčasný systém neanalyzuje, a preto nepozná, aké skupiny obyvateľov SR sú dlžníkmi.

Okrem toho opatrenie dopadá aj na nákladovosť dlžníkov pre zdravotný systém, keďže sú náklady na ich zdravotnú starostlivosť vyššie pre ich neschopnosť riešiť zdravotné problémy včas a ambulantne.

Lekári majú ešte alternatívu nechať pacienta uhradiť zdravotnú starostlivosť v hotovosti, avšak väčšina dlžníkov tieto prostriedky k dispozícii nemá. „Lekári tak nesú hlavné bremeno rozhodovania, či zdravotnú starostlivosť týmto osobám poskytnú alebo nie. Lekári by však nemali byť pred takúto dilemu vôbec postavení,“ uviedlo ministerstvo.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: ihodnoty.sk