Aero Vodochody má neplatná osvědčení od NBÚ. Nemá přístup k utajovaným informacím. Přišlo o ně rozhodnutím úřadu kvůli vazbám svých majitelů na Rusko či Maďarsko?

ZDROJ FOTO: NBÚ

V seznamu neplatných potvrzení/osvědčení podnikatele (ztráty, zničení, zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti) na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu je sedm údajů týkajících se společností AERO TRADE a.s., AERO Vodochody a.a. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Jde o neplatná potvrzení/osvědčení vydaná mezi roky 2008 a 2022. Z přehledu není zřejmé, proč tyto společnosti o potvrzení přišly, ale v seznamu těch platných je dohledat nelze. V případě posledně jmenované společnosti byla příslušná osvědčení vydána relativně nedávno. Platnosti pozbyla potvrzení z října 2021 a února a dubna 2022. Nabízí se souvislost se změnou v majetkové struktuře výrobce vojenských cvičných letounů, jehož dnes z 80 % ovládá maďarský kapitál.

O tzv. osvědčení podnikatele žádá podnikatel, který potřebuje mít přístup k utajované informaci. Požádat musí i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení. Zmíněný seznam neplatných potvrzení/osvědčení je platný k 31. lednu 2023, ale uvedené společnosti v tomto seznamu figurovaly již nejpozději ke konci roku 2022.

Platnost osvědčení podnikatele pro stupeň důvěrné platí 9 let, pro stupeň tajné 7 let a pro stupeň přísně tajné 5 let od data vydání. Osvědčení kromě uplynutí této doby může zaniknout také rozhodnutím NBÚ, poškozením, odcizením nebo ztrátou osvědčení, a také doručením nového osvědčení. Je nepravděpodobné, že by bylo prakticky současně odcizeno, ztraceno, nebo poškozeno sedm osvědčení, a zároveň v seznamu platných osvědčení vidíme, že nové společnostem AERO Trade, AERO Vodochody a AERO Vodochody doručeno nebylo.

Nejstarší osvědčení ze zmíněných případů je z 24. července 2008 pro společnost AERO Vodochody a.s., a z 18. ledna 2010 pro společnost AERO Trade. V těchto případech může jít o zneplatnění osvědčení z důvodu uplynutí výše zmíněné lhůty. AERO Vodochody a.s. bylo také držitelem dvou osvědčení z roku 2017, kde může jít o uplynutí lhůty v případě, že by šlo o osvědčení pro stupeň přísně tajné, a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. bylo držitelem jednoho osvědčení z února 2015, kterému by uplynula v loňském roce doba platnosti, pokud by šlo o stupeň přísné. Ale v případě osvědčení číslo 001824 a 002057 je nejpravděpodobnějším důvodem zániku platnosti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu.

To spolu s faktem, že nová osvědčení zmíněným firmám nebyla vydána, vede k podstatným otázkám, protože společnost se má stát dodavatelem cvičných letounů L-39NG pro státní podnik LOM Praha a Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, a kromě toho se podílí například na údržbě letounů vlastní výroby L-159, které jsou ve výzbroji Armády České republiky. Na konci ledna se například pochlubilo oprávněním „provádět výuku a výcvik na vojenské letecké technice podle nových pravidel. Osvědčení vydané Odborem dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR se vztahuje na letouny Albatros, Alca i nové Engéčko.“

Podle údajů na webu NBÚ není AERO Vodochody držitelem osvědčení podnikatele, a tedy nemá přístup k utajovaným informacím v žádném režimu. Jak se může za této situace podílet na armádních zakázkách v oblasti výroby, oprav a výcviku vzdušných sil AČR? Společnost dnes vlastní z 80 % maďarská firma SI 13 Aero Zrt., jejímž většinovým majitelem je šéf MOLu Zsolt Hernádi, který podíl koupil od dnešního ministra obrany Szalaye-Bobrovniczkyho. U toho média v minulosti připomínala společné podnikání s ruskou státní společností, a dnes sledujeme v některých ohledech až proruskou politiku maďarské vlády. Svou roli může hrát i zájem Aero Vodochody prodávat L-39NG komunistickému Vietnamu, a z toho plynoucí rizika týkající se bezpečnosti utajovaných skutečností.

Na webu Aero.cz čteme: „Aero chrání svoji reputaci a dědictví největšího českého leteckého výrobce a jedné z nejstarších leteckých společností na světě tím, že zajišťuje vynikající pověst na základě čestnosti, integrity a důvěryhodnosti. (…) Jako výrobce vojenských i civilních letadel a jejich součástí AERO Vodochody AEROSPACE a.s. provádí mezinárodní obchod s řadou leteckých civilních i obranných produktů a chápe, že tyto bezpečnostně citlivé produkty a technologie mohou být zneužity k účelům, jež jsou v rozporu s mezinárodním úsilím udržení světového míru a regionální bezpečnosti.“ V seznamu platných osvědčení podnikatele NBÚ ale jméno společnosti nefiguruje.

Zdroj: NBÚ, Aero Vodochody